Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243694
Title: Народная война против оккупантов в Беларуси (1941–1944 гг.)
Other Titles: Народная вайна супраць акупантаў у Беларусі (1941–1944 гг.) / У.К. Коршук
The struggle of the population against the occupants in Belarus (1941–1944) / Vladimir Korshuk
Authors: Коршук, В. К.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 210-214.
Abstract: Раскрыты причины, вызвавшие народное сопротивление врагу на оккупированной территории Беларуси, роль гражданского населения, интернациональный характер борьбы, её формы и методы. Показаны взаимодействие партизан с Красной армией, попытки гитлеровцев бороться с партизанами, их оценка партизанского движения и его эффективности. Подчёркнута важность всенародной борьбы в Беларуси для достижения Победы над врагом.
Abstract (in another language): Раскрыты прычыны, якія выклікалі народны супраціў ворагу на акупаванай тэрыторыі Беларусі, роля грамадзянскага насельніцтва, інтэрнацыянальны характар барацьбы, яе формы і метады. Паказана ўзаемадзеянне партызан з Чырвонай арміяй, спробы гітлераўцаў змагацца з партызанамі, іх ацэнка партызанскага руху і яго эфектыўнасці. Падкрэслена важнасць усенароднай барацьбы ў Беларусі для дасягнення Перамогі над ворагам = The author discusses the reasons lying behind the resistance of the people to the Nazi German occupation on the Belarusian lands, the role of the civilians, the international participation in the struggle, as well as methods and forms applied. Special attention is given to the interaction of the guerillas with the Red Army, the attempts made by the occupation forces to fight the guerillas. The evaluation of the contribution made by the guerillas into the defeat of the Nazi, the effectiveness of the partisan movement is provided. The author underscores the all-embracing scale of the struggle against the occupants.
Description: Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243694
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210-214.pdf341,77 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.