Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243691
Title: Послевоенное восстановление городов БССР
Other Titles: Пасляваеннае аднаўленне гарадоў БССР / Н.А. Гаварушка
Post-war restoraton of the cities of the BSSR / N.O. Govorushko
Authors: Говорушко, Н. О.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 202-206.
Abstract: В работе освещены основные проблемы, вставшие на пути послевоенного восстановления белорусских городов, а также пути их решения, которые были определены указаниями партии и советского правительства. В основном в работе используются архивные материалы Национального архива Республики Беларусь.
Abstract (in another language): У рабоце асветлены асноўныя праблемы, якія ўсталі на шляху пасляваеннага аднаўлення беларускіх гарадоў, а таксама шляхі іх вырашэння, якія былі вызначаны указаннямі партыі і савецкага ўрада. У асноўным у рабоце выкарыстоўваюцца архіўныя матэрыялы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь = The work highlights the main problems of the post-war reconstruction of Belarusian cities, as well as ways to solve them, which were determined by the instructions of the party and the Soviet government. The work is based on the archival materials of the National Archive of the Republic of Belarus.
Description: Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243691
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202-206.pdf340,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.