Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243683
Title: Деятельность почтовых учреждений при железнодорожных станциях во второй половине XIX – начале XX в.
Other Titles: Дзейнасць паштовых устаноў пры чыгуначных станцыях у другой палове XIX – пачатку XX ст. / С. А. Сiдарава
Activities of post offices at railway stations in the second half of the XIX – early XX centuries / S. O. Sidarava
Authors: Сидорова, С. О.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 170-173.
Abstract: В статье рассматривается история развития железнодорожной почты на территории Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ вв. Выявлены причины, повлиявшие на рост объемов железнодорожных перевозок корреспонденции. Представлена эволюция специальных учреждений для руководства почтовыми операциями, а также управления и отделов перевозки почты железными дорогами.
Abstract (in another language): У артыкуле разглядаецца гісторыя развіцця чыгуначнай пошты на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX-пачатку ХХ стст. Выяўлены прычыны, якія паўплывалі на рост чыгуначных перавозак карэспандэнцыі. Прадстаўлена эвалюцыя спецыяльных устаноў для кіраўніцтва гэтымі аперацыямі, а таксама кіравання і аддзелаў перавозкі пошты чыгункамі = The article discusses the history of development railway mail on the territory of Belarus in the second half of the XIX beginning. The twentieth century identify the causes that influenced the growth of rail transport of correspondence. The evolution of special institutions for the management of these operations, as well as the management and departments of mail transportation by Railways, is presented.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243683
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
170-173.pdf335,21 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.