Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243682
Title: Некаторыя тэндэнцыі развіцця гістарычнай навукі і перспектыўных напрамкаў даследавання айчыннай гісторыі Новага і Навейшага часу
Other Titles: Некоторые тенденции развития исторической науки и перспективных направлений изучения отечественной истории Нового и Новейшего времени / В.С. Макаревич
Some trends of historical science development and promising areas of studying Belarusian new and contemporary history / V. Makarevich
Authors: Макарэвіч, В. С.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 25-30.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца некаторыя тэндэнцыі развіцця перспектыўных напрамкаў гістарычнай навукі і даследавання гісторыі Беларусі Новага і Навейшага часу ў Беларусі. Асаблівая ўвага звернута на актуальныя напрамкі, грамадскі и дзяржаўны попыт на гістарычныя даследаванні ў сувязі СА зменамі, якія перажывае сёння грамадства ў цэлым і сфера гуманітарных ведаў.
Abstract (in another language): В статье рассматриваются некоторые тенденции развития перспективных направлений исторической науки и изучения истории Беларуси Нового и Новейшего времени. Особое внимание обращено на актуальные направления, общественный и государственный запрос на исторические исследования в связи с изменениями, которые сегодня переживает общество в целом и сфера гуманитарных знаний = The article discusses some trends in the development of promising areas of historical science and the study of the history of Belarus of Modern and Contemporary times. Particular attention is paid to current areas, public and state demand for historical research in connection with the changes that society and the sphere of humanitarian knowledge are experiencing today.
Description: Пленарныя выступленні
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243682
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-30.pdf348,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.