Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243679
Title: Противодействие жандармской полиции преступности на железнодорожном транспорте Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ в.
Other Titles: Процідзеянне жандарскай паліцыі злачыннасці на чыгуначным транспарце Беларусі ў другой палове XIX – пачатку ХХ ст.
Combating crime by the gandarm’s police on the railway transport of Belarus in the second half of the XIXth – early XXth century
Authors: Мурашко, А. И.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 156-160.
Abstract: На основании опубликованных и неопубликованных исторических источников, научных трудов ученых исследуется опыт организации правоохранительными органами Российской империи противодействия преступности на железнодорожном транспорте Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Abstract (in another language): На аснове апублікаваных і неапублікаваных гістарычных крыніц, навуковых прац даследуецца вопыт арганізацыі праваахоўнымі органамі Расійскай імперыі супрацьдзеяння злачыннасці на чыгуначным транспарце Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. = Taking into consideration published and unpublished historical sources and scientific works, the author studies the experience of law enforcement agencies of the Russian Empire in combating crime in the Belarusian railways in the second half of the 19th and early 20th centuries.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243679
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
156-160.pdf346,15 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.