Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243675
Title: Рэліктавыя групы сельскага насельніцтва Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.
Other Titles: Реликтовые группы сельского населения Беларуси в конце XVIII – первой полове XIX ст. / В.С. Макаревич
Relic groups of the rural population of Belarus in the late XVIII – first half of the XIX century / V.Makarevich
Authors: Макарэвіч, В. С.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 139-144.
Abstract: У артыкуле разглядаецца паняцце і асаблівасці становішча рэліктавых груп сельскага насельніцтва Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. Звяртаецца ўвага на прычыны змен колькаснага складу і прававога становішчы рэліктавых груп сельскага насельніцтва Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.
Abstract (in another language): В статье рассматривается понятие и особенности положения реликтовых групп сельского населения Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в. Обращается внимание на причины изменений количественного состава и правового положения реликтовых групп сельского населения Беларуси в конце XVIII - первой половине XIX в. = The article discusses the concept and features of the situation of relict groups of the rural population of Belarus in the late XVIII – first half of the XIX century. Attention is drawn to the reasons for the changes in the quantitative composition and legal status of relict groups of the rural population of Belarus at the end of the 18th – first half of the 19th centuries.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243675
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139-144.pdf352,15 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.