Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243652
Title: Анализ системы государственного управления в сфере физической культуры, спорта и туризма Республики Беларусь
Other Titles: Аналіз сістэмы дзяржаўнага кіравання ў сферы фізічнай культуры, спорту і турызму Рэспублікі Беларусь / С.У. Купец
Analysis of the state governance system in the field of physical culture, sport and tourism of the Republic of Belarus / S. Kupets
Authors: Купец, С. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки
ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Физическая культура и спорт
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 57-60.
Abstract: В статье проведен комплексный анализ нормативно-правовой базы и практики организации физической культуры, спорта и туризма в Республике Беларусь, рассмотрена структура государственного управления физической культурой, спортом и туризмом в Республике Беларусь, а также проанализирована реализация государственной политики в данной сфере.
Abstract (in another language): У артыкуле праведзены комплексны аналіз нарматыўна-прававой базы і практыкі арганізацыі фізічнай культуры, спорту і турызму ў Рэспубліцы Беларусь, разгледжана структура дзяржаўнага кіравання фізічнай культурай, спортам і турызмам ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама прааналізавана рэалізацыя дзяржаўнай палітыкі ў дадзенай сферы = The article provides a comprehensive analysis of the legislative framework and the practice of organizing physical culture, sports and tourism in the Republic of Belarus, considers the structure of state administration of physical culture, sports and tourism in the Republic of Belarus, and analyzes the implementation of state policy in this area.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243652
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-60.pdf333,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.