Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243594
Title: Рэгіянальныя СМІ: да пытання арыгінальнасці кантэнту
Other Titles: Regional media: regarding content authenticity / H. K. Tychko
Authors: Тычко, Г. К.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 312-316.
Abstract: Роля і месца рэгіянальнай прэсы абумоўлена ўзаемадзеяннем палітыкі мясцовай улады і стратэгій рэдакцый. Гэтае ўзаемадзеянне залежыць ад узроўню развіцця рэгіёна і інфармацыйных патрэб насельніцтва. Ключавымі праблемамі застаюцца: барацьба за аўдыторыю, адмова ад папяровых версій і пераход у інтэрнэт. У згаданых умовах першаступеннае значэнне набывае якасны кантэнт. Аднак рэгіянальная прэса моцна залежыць ад мясцовай адміністрацыі і не заўсёды свабодная ў выбары кантэнту.
Abstract (in another language): The role and place of regional press is conditioned by the interaction of local government policy and strategy revisions. This interaction depends on the level of development of the region and the information needs of the population. The key challenges remain: the fight for the audience, the rejection of the paper version and the transition to the Internet. paramount quality content in the mentioned conditions. However, the regional press is highly dependent on local authorities and are not always free to choose the content.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243594
ISBN: 978-985-566-934-1
Appears in Collections:2020. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312-316.pdf306,4 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.