Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243593
Title: Асаблівасці рэпрэзентацыі арт-тэматыкі ў гарадскім lifestyle-выданні «Бинокль»
Other Titles: Peculiarities of representation of art-thematics in the urban lifestyle edition «Binokl» / N. A. Tochitskaya
Authors: Тачыцкая, Н. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 308-312.
Abstract: У артыкуле на прыкладзе гарадскога lifestyle-выдання «Бинокль» даследуецца рэпрэзентацыя арт-тэматыкі, звяртаецца ўвага на асаблівасці прадстаўлення журналістамі дадзенай тэматыкі, яе месца сярод іншых матэрыялаў інтэрнэт-часопіса, дамінуючыя жанры, падыходы і функцыі. На прыкладзе часопіса «Бинокль» вывучаецца функцыянаванне гарадскога lifestyle-выдання. На аснове вынікаў даследавання робіцца выснова, што арт-тэматыка прадстаўлена ў выглядзе анонсаў і рэпартажаў актуальных падзей Брэста, а асноўнай чытацкай аўдыторыяй выдання з’яўляецца моладзь.
Abstract (in another language): The article uses the example of the city lifestyle publication «Binokl» as an example to study the representation of art-theme, to pay attention to the peculiarities of journalists’ representation of this topic, its place among other materials of the Internet magazine, the dominant genres, approaches and functions. By the example of the «Binokl» magazine, the functioning of an urban lifestyle publication is studied. On the basis of the research results the conclusion is made that art-thematics is presented in the form of announcements and reports on actual events of Brest, and the main readership of the publication is young people.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243593
ISBN: 978-985-566-934-1
Appears in Collections:2020. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308-312.pdf306,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.