Logo BSU

2020 : [14] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020ТЕКСТЫ-ХАРАКТЕРИСТИКИ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: Аннотация к магистерской диссертации / Кан Жоши; Филологический факультет; Кафедра риторики и методики преподавания языка и литературы; Науч. рук. доцент Таяновская И.В.Кан Жоши
2020КОНЦЕПТ «ТРУД» В ПАРЕМИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА: Аннотация к магистерской диссертации / Лян Юйчэнь; Филологический факультет; Кафедра прикладной лингвистики; науч. рук. доцент Лаврененко Анжелла ВалерьевнаЛян Юйчэнь
2020ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ "СЕЗОНЫ" В РУССКОЙ ПОЭЗИИ: Аннотация к магистерской диссертации / Ян Ли; Филологический факультет; Кафедра прикладной лингвистики; науч. рук. доцент Лаврененко Анжелла Валерьевна.Ян Ли
2020ТИПЫ РЕЧЕВЫХ СТАНДАРТОВ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ: Аннотация к магистерской диссертации / Ван Шуюй; Филологический факультет; Кафедра прикладной лингвистики; науч. рук. доцент Савчук Татьяна Николаевна.Ван Шуюй
2020СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ): Аннотация к магистерской диссертации / Ван Цзинсюань; Филологический факультет; Кафедра риторики и методики преподавания языка и литературы; науч. рук. профессор Литвинко Франя Михайловна.Ван Цзинсюань
2020ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗНОСТИ В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ): Аннотация к магистерской диссертации / Ван Хунтао; Филологический факультет; Кафедра прикладной лингвистики; науч. рук. доцент Семирская Татьяна Владимировна.Ван Хунтао
2020СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (на материале оригинального и переводного текстов романа Мо Яня «Устал рождаться и умирать»): Аннотация к магистерской диссертации / Гао Цзюаньли; Филологический факультет; Кафедра прикладной лингвистики; науч. рук. доцент Н. Н. Скворцова.Гао Цзюаньли
2020ЗАПАЗЫЧАНАЯ ЛЕКСІКА Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ: КРЫНІЦЫ ЗАПАЗЫЧВАННЯ, АСАБЛІВАСЦІ АДАПТАЦЫІ, ПРАБЛЕМА АГУЛЬНАЛІТАРАТУРНАЙ КАДЫФІКАЦЫІ: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Давыдава Ларыса Віктараўна; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускага мовазнаўства; навук. кір. прафесар Прыгодзіч Мікалай Рыгоравіч.Давыдава, Ларыса Віктараўна
2020ТИПОЛОГИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЛАКУН РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ: СТРУКТУРНО- СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: Аннотация к магистерской диссертации / Сульжук Анастасия Вадимовна; Филологический факультет; Кафедра русского языка; науч. рук. профессор И.С. РовдоСульжук, Анастасия Вадимовна
2020СТАРАБЕЛАРУСКАЯ КУХАРСКАЯ ЛЕКСІКА: СЕМАНТЫЧНЫ І СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ АСПЕКТ ДАСЛЕДАВАННЯ: анатацыя да магістарскай дысертацыі / Мінюк Ірына Аляксееўна; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускага мовазнаўства; навук. кір.кандыдат філалагічных навук, дацэнт Ціванова Галіна КузьмінічнаМінюк, Ірына Аляксееўна
2020АНАЛІТЫЧНЫ ТЭКСТ У КАНТЭКСЦЕ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА МАЎЛЕННЯ: анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЗУБОК Алеся Міхайлаўна; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускага мовазнаўства; навук. кір. кандыдат педагагічных навук, дацэнт С. М. ЯкубаЗУБОК, Алеся Міхайлаўна
2020ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ З КАМПАНЕТАМІ РОЗНАЙ ТЭМАТЫЧНАЙ ПРЫНАЛЕЖНАСЦІ Ў АРЫГІНАЛЬНЫМ І ПЕРАКЛАДНЫМ ТЭКСЦЕ (на матэрыяле твораў К. Крапівы і У. Караткевіча): анатацыя да магістарскай дысертацыі / Жартун Карына Віктараўна; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускага мовазнаўства; навук. кір. доктар філалагічных навук, прафесар Гапоненка Ірына АлегаўнаЖАРТУН, Карына Віктараўна
2020«ПАРЭМІІ ВЯСЕЛЬНАЙ ТЭМАТЫКІ Ў БЕЛАРУСКАЙ І ІТАЛЬЯНСКАЙ МОВАХ: СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АСПЕКТ»: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Садоўская Ганна Дзмітрыеўна; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускага мовазнаўства; навук. кір. доктар філалагічных навук, дацэнт Рамза Таццяна РасціславаўнаСадоўская, Ганна Дзмітрыеўна
2020ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЛОКАТИВНОСТИ В ЛИРИКЕ Н. РУБЦОВА: Аннотация к магистерской диссертации / БОРТКЕВИЧ Ксения Сергеевна; Филологический факультет; Кафедра русского языка; науч. рук. кандидат филологических наук, доцент Е.Е. ДолбикБОРТКЕВИЧ, Ксения Сергеевна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14