Logo BSU

2011. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 10 : [23] Collection home page

Юбілейны выпуск выдання прысвечаны 90-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, заснаванага 30 кастрычніка 1921 г. У зборніку змешчаны матэрыялы даследаванняў супрацоўнікаў кафедры, яе аспірантаў, студэнтаў філалагічнага факультэта. Розныя па характары і тэматыцы артыкулы павінны зацікавіць не толькі навуковую аўдыторыю, але і ўсіх знаўцаў роднага слова.

Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 10 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2011. – 112 с.

Рэдакцыйная калегія:

А. Я. Міхневіч (адк. рэд.), З. І. Бадзевіч (нам. адк. рэд.), Ж. Я. Белакурская, С. А. Важнік, В. П. Красней, А. А. Лукашанец, М. Р. Прыгодзіч, А. А. Радзевіч, Т. Р. Рамза, І. І. Савіцкая, Г. К. Чахоўскі, С. М. Якуба

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2011Эліптычныя канструкцыі з адасобленымі азначэнняміЧайка, Н.У.
2011Парэміі лексіка-семантычнага поля “працоўная дзейнасць чалавека” ў беларускай і англійскай мовах: супастаўляльны аспектСадоўская, А.Л.; Ставецкая, С.В.
2011Функцыянальна-стылявая характарыстыка беларускіх і рускіх фразеалагізмаў з кампанентамі “душа”, “сэрца”Праконіна, В.
2011Структурна-семантычныя асаблівасці аказіянальных прыслоўяў і безасабова-прэдыкатыўных слоў у паэзіі Р. Барадуліна (на матэрыяле зборніка “Евангелле ад мамы”)Маласай, К.
2011Онімы – сродак выяўлення мультыкультурнасці як канцэптуальнай рысы антыўтопіі Юры Станкевіча “П’яўка”Лаппо, М.
2011Беларуская тэрміналогія псіхалогіі ў лексікаграфічным адлюстраванніКурачыцкая, М.
2011Назвы посуду і хатняга начыння ў беларускіх замовахЗапатылак, Т.
2011Камунікатыўнасць як асноўны сродак рэалізацыі камунікатыўнага падыходу да навучання беларускай мове як замежнайДубовік, М.
2011Этналінгвістычныя магчымасці аналізу фальклорных тэкстаў (на матэрыяле замоў)Доўгая, В.
2011Маладосць і старасць: беларуска-славацкія паралеліГалуза, І.
2011Марфемны і словаўтваральны разборы пры навучанні беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыіЯкуба, Святлана Міхайлаўна
2011Сістэма сродкаў навучання беларускай мове як замежнайЧахоўскі, Георгій Канстанцінавіч
2011Урок па практыцы беларускага маўлення. Стуктура ўрокаЧахоўская, Таццяна Леанідаўна
2011Беларуская этналінгвалексікаграфія ў кантэксце славянскайСадоўская, Анжаліка Леанідаўна
2011Лексічныя нормы беларускай літаратурнай мовы: 20-я гг ХХ ст.Савіцкая, Ірына Іванаўна
2011Дэтэрмінацыя як праяўленне семантыка-сінтаксічнай кандэнсацыіРадзевіч, Аляксандр Аляксандравіч
2011Выбраныя афарызмы Г.Сенкевіча і С.Е. Леца: кагнітыўны аспектНазаранка, Юлія Віктараўна
2011Тэрмінаграфічны пераклад як спосаб выпрацоўкі беларускай спецыяльнай лексікіЛюбецкая, Кацярына Пятроўна
2011Аканне ў рукапісным і друкаваным варыянтах зборніка Якуба Коласа “Другое чытанне для дзяцей беларусаў”: параўнальна-супастаўляльны аспектБелакурская, Жанна Яўгенаўна
2011Правілы пераносу слоў: традыцыі і сучаснасцьБалотнікава, Святлана Мікалаеўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23