Logo BSU

2008. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 7 : [33] Collection home page

«Юбілейны» выпуск зборніка, прысвечаны 15-годдзю ўтварэння кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага універсітэта, адлюстроўвае навуковыя прыярытэты ў даследаваннях супрацоўнікаў кафедры, яе аспірантаў, студэнтаў філалагічнага факультэта, даследчыкаў-беларусістаў з іншых рэгіёнаў нашай краіны і нават замежжа. Розныя па характары і тэматыцы матэрыялы зацікавяць як спецыялістаў, так і тых, хто чуйна ставіцца да роднага слова. Традыцыйны раздзел «к ансультацыі» пашырае магчымасці выкладчыкаў звязаць навуку з практыкай выкладання беларускай мовы, што павышае метадычную вартасць гэтага зборніка.

Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2008. – 154 с.

Рэдакцыйная калегія:

А. Я. Міхневіч (адк. рэд.), З. І. Бадзевіч (нам. адк. рэд.), Ж. Я. Белакурская, С. А. Важнік, У. І. Куліковіч, В. П. Красней, А. А. Лукашанец, М. Р. Прыгодзіч, А. А. Радзевіч, Т. Р. Рамза, І. І. Савіцкая, Г. К. Чахоўскі, С. М. Якуба

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2008Стылізацыя гутарковага маўлення ў мастацкай прозе Міхася КлебановічаШаломская, І.
2008Аналітычныя паказчыкі семантыкі эліптычных канструкцыйЧайка, Н. У.
2008Маўленчы этыкет беларусаў і палякаўХоміч, М. В.
2008Прафесійная кампетэнцыя выкладчыка беларускай мовы як замежнайСысой, Н. М.
2008Мова і тэкстСушыенкава, Яна
2008Газетная абвестка: форма рэкламы?Сёмка, Юлія
2008Да пытання аб нацыянальна-культурных канатацыях лексем 'дом', 'хата' ў моўнай карціне свету беларусаўСамахвал, Сяргей
2008Фразеалагізмы ў лексічнай структуры мастацкага ідыялекту (на матэрыяле твораў М.Зарэцкага)Пятрова, Н. Я.
2008Сімволіка голуба і ластаўкі ў беларускай ідыяматыцы і культурыПрычынец, І. Р.; Садоўская, А. Л.
2008Нацыянальна-культурныя канатацыі лексемы 'пчала' ў беларускай фразеалогііПрычынец, І. Р.
2008Спроба вызначыць агульнакатэгарыяльнае значэнне прыназоўнікаМіхневіч, А. Я.; Купрэева, Т. І.
2008Сінтаксічныя асаблівасці беларускага фальклорнага тэксту (на матэрыяле калыханак і дзіцячых песень)Любецкая, К. М.
2008Афарыстычнае выслоўе – спецыфічная адметнасць мастацкага твораЛеванюк, А. Я.
2008Анамастычная метафара як спосаб аксіялагічнага асэнсавання рэчаіснасціКажарновіч, М.
2008Кагнітыўная метафара як аб’ект навуковага даследавання (на матэрыяле тапоніма Вільня)Даражок, Д.
2008Граматычныя ўмовы ўзмоцненага адасабленняБурак, І. Л.
2008Нерэгулярныя кансанантныя чаргаванні ў зыходзе субстантыўнай асновыГардзей, Н. М.
2008Вобраз свінні ў беларускай фразеалогііБагушэвіч, А. М.; Садоўская, А. Л.
2008Праклёны як тэкст і этналінгвістычны феноменАлбут, А. А.
2008Этналiнгвiстыка як навука. Задачы i мэты, аб’ект i прадмет этналiнгвiстычнага даследаванняСадоўская, Анжаліка Леанідаўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33