Logo BSU

Browsing "2010. Мова-Лiтаратура-Культура" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 116  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010Структурныя і змястоўныя элементы беларускіх і ведыйскіх замоў: агульнае і адметнаеДзянісенка, В. С.
2010Назоўны і творны прэдыкатыўны назоўнікаў пры звязцы быць у форме прошлага часу ў мове твораў Якуба КоласаДанільчык, З. П.
2010Фанетычны прынцып беларускага правапісу і методыка яго рэалізацыі ў навучанні школьнікаўЯкуба, Святлана Міхайлаўна
2010Вербалізацыя этыкетнага жэсту «паклон» у лістах Р. Барадуліна да В. БыкаваДоўгаль, Дз. А.
2010Парцэляцыя як асобая сінтаксічная з’ява (на матэрыяле складаных сказаў)Савіцкая, І. У.
2010Супастаўляльны аналіз беларускіх і славацкіх дзеясловаў з прадметнай семай ‘жывёла’ (лексіка-семантычны і сінтагматычны аспекты)Рааго, П. А.
2010Предлоги с временной семантикой: сопостовительный анализ (на материале русского и белорусского языков)Михаловская, А.
2010Інтэртэкстуальнасць як эстэтычная дамінанта ў творчасці Уладзіслава Ахроменкі і Максіма Клімковіча (паводле апокрыфа-правакацыі “Праўдзівая гісторыя Кацапа, Хахла і Бульбаша”)Маслянкова, П. У.
2010Сацыяльна-бытавая аповесць ХХ стагоддзяНавумовіч, У.
2010Лірычны герой беларускай і славацкай паэзіі канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяАлексяевіч, Г. В.
2010Унутрымоўныя і міжмоўныя супастаўленні пры навучанні беларускай і нямецкай мовам у 8 класеБраім, Т. Л.
2010Вобраз нябесных свяцілаў у загадкахАвілін, Ц. В.
2010А вы говорите на мове? (лексічныя беларусізмы ў беларускім этналекце рускай мовы)Патапава, В. В.; Жураўлёва, Н. М.
2010Беларуская мова ў ХХІ ст.: асаблівасці развіцця і функцыянаванняЛукашанец, Аляксандр Аляксандравіч
2010Агульнанацыянальны слоўнік: гісторыка-сацыяльныя перадумовы стварэнняСавіцкая, Ірына Іванаўна
2010Моўная пераемнасць: ад старабеларускага да адраджэнскага перыяду ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяГапоненка, І. А.
2010Віды і сродкі сувязі структурных частак у публіцыстычных тэкстах к. XIX – п. XX стст.Раднянкова, А. В.
2010Што ёсць нормай у мадальнай прасторы беларускай мовы?Паўлоўская, Н. Ю.
2010Тэрміны 'іск' і 'ісцец' у беларускім заканадаўствеКулеш, Г. І.
2010Станаўленне і дынаміка нормаў у беларускай фізічнай тэрміналогіі (на матэрыяле “Слоўніка фізычнае тэрмінолёгіі” (1929) і “Слоўніка сучаснай беларускай мовы” (2009))Муравіцкая, А. М.