Logo BSU

1999, №3 (снежань) : [22] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1999Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – Мінск : Універсітэцкае. – 1999. – № 3-
1999Рэц. на кн. : А.К. Киклевич. Язык и логика. Лингвистические проблемы квантификации / А.К. Киклевич. - München: Verlag Otto Sagner, 1998. - 298 с. / Specimina Philologiae Slavicae. Supplement­band 60.Мартынаў, В. У.
1999Тыпы маўленчых сітуацый у педагагічным дыскурсеКапытка, В. А.
1999Фарміраванне прафесіянальнай кампетэнтнасці сучаснага выкладчыка замежных моўНіжнёва, Н. М.
1999Арабсат у сістэме сродкаў масавай інфармацыі арабскіх краінМахамед Салем ульд Махамед Едых
1999Лінгвістычная рэфлексіўнасць, транзітыўнасць, сіметрычнасцьВалошчык, І. Л.
1999Бінарныя адад’ектыўныя, аддзеяслоўныя i адпрыслоўныя словаўтваральныя гнёзды ў сучаснай рускай мовеЛеановіч, В. Л.
1999Адлюстраванне асацыятыўных сувязей некаторых назваў асобПапейка, А. А.
1999Прыёмы семантызацыі гукавых паўтораў у паэзіі В. БергольцАрэшчанка, Т. У.
1999Структура ўстойлівых параўнальных канструкцый у паэзіі Б. ПастарнакаКаценка, А. В.
1999Да праблемы кантрастыўнага апісання мадэлей дзеяслоўных сказаў (на матэрыяле беларускай і польскай моў)Важнік, С. А.
1999Вобраз савы ў беларускіх парэміялагічных адзінкахРамза, Т. Р.; Садоўская, А. Л.
1999Шляхі папаўнення лексікі беларускай мовы ў словатворчасці 20-х гг.Савіцкая, І. І.
1999Лёс безасабовых сказаў з залежным дзеепрыметнікам (тылу ст.-бел. приставовъ выслано) ва ўсходнеславянскіх мовахКенька, А. М.
1999Прыметнік у «Апокрысісе» Хрыстафора ФілалетаСвістунова, М. І.
1999Архетып i сцэна (вопыт аналізу псіхадрамы М. Фрыша “Санта Крус”)Папова, М. А.
1999Паэтыка камічнага ў творчасці Ф. М. ДастаеўскагаКаўрыгіна, Т. Н.
1999Творчасць Яна Баршчэўскага ў кантэксце жанрава-стылёвых пошукаў у польскамоўнай літаратуры 20-40-х гг. XIX ст.Хаўстовіч, М. В.
1999Філасофія міфапаэтыкі А. М. РэмізаваБлішч, Н. Л.
1999Праблемы жанру камедыіГанчарова-Грабоўская, С. Я.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22