Logo BSU

1999, №2 (жнівень) : [25] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1999Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – Мінск : Універсітэцкае. – 1999. – № 2-
1999Адам Яўгенавіч Супрун-
1999Рэц. на кн. : Н. И. Толстой. Избранные труды. Т.ІІІ: Очерки по славянскому языкознанию. - M.: “Языки русской культуры”, 1999. - 464 с.Супрун, А. Я.
1999Святлана Васільеўна ЛузгінаЛукша, В. Л.
1999Руская мова ў зменлівым сусвецеРатнікава, І. Э.
1999Метадычная сістэма выкладання тэмы «Тыпы маўлення» ў V-VII класах сярэдняй школыВарабей, Л. М.
1999Эфектыўнасць кантролю ведаў: вопытна-эксперыментальнае даследаваннеЕрашэўская, А. Л.
1999Беларуская аўтаномія ў друку часоў паўстання 1863 г.Дарашчонак, П. Л.
1999Ізамерыя як лінгвістычная катэгорыяБарбук, С. Г.
1999З гісторыі картаграфавання семантычнага поля «адзенне» ва ўсходнеславянскіх мовахКажурына, Т. А.
1999Семантычны параметр кадыфікацыі фразеалагічнай сістэмы беларускай мовы ў кантрастыўнай лексікаграфііБушуй, Т. А.
1999Дэрывацыйнае поле ступені праяўлення прыметы (на прыкладзе ад’ектываў рускай i беларускай моў)Лексіна, К. У.
1999Функцыянаванне дзеясловаў маўлення ў наратыўным тэксцеЛісоўская, І. С.
1999Граматыка Янкі Станкевіча: спроба кадыфікацыіБушлякоў, Ю. С.
1999Асаблівасці семантычнага «засваення» стараславянізмаў у беларускіх і некаторых іншых усходнеславянскіх гаворкахБягініна, Л. І.
1999Семантыка i ўжывальнасць назваў асоб паводле віду дзейнасці (на матэрыяле Беларуска-расійскага слоўніка М. Байкова і С. Некрашэвіча. Мн., 1925)Губкіна, А. В.
1999Ваенная лексіка ў «Хроніцы» М. СтрыйкоўскагаЯрмоленка, Э. В.
1999Міфалагічныя вобразы ў творах К. Гамсуна і М. Гарэцкага як крыніца нацыянальнага характаруУткевіч, В. І.
1999Еўрапейская філасофска-эстэтычная традыцыя "рэчавасці" ў беларускай паэзіі (Р. М. Рыльке і А. Разанаў)Лявонава, Е. А.
1999Тэндэнцыі развіцця камедыі ў рускай драматургіі 80-90-х гг.Ганчарова-Грабоўская, С. Я.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25