Logo BSU

2018. Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст. : [63] Collection home page

Logo

Змешчаны матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі даследчыкаў з Беларусі, Расіі, Украіны і Чэхіі, прысвечаныя актуальным праблемам развіцця беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў і міжнародных выклікаў ХХ ст., абвяшчэнню незалежнасці Рэспублікі Беларусь і станаўленню прэзідэнцкай палітычнай сістэмы ў краіне, геапалітычным патэнцыялам Рэспублікі Беларусь ва ўмовах інтэграцыйных і глабалізацыйных працэсаў сучаснасці.

Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст. : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 29–30 ліст. 2018 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (старшыня) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – 303 с.

Рэдакцыйная калегія:

доктар педагагічных навук А. Д. Кароль (старшыня); доктар гістарычных навук С. М. Ходзін (нам. старшыні); доктар гістарычных навук А. Г. Каханоўскі (адк. рэд.); доктар юрыдычных навук С. А. Балашэнка; доктар гістарычных навук П. І. Брыгадзін; доктар гістарычных навук А. А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук А. І. Малюгін; доктар гістарычных навук І. А. Марзалюк; доктар гістарычных навук В. Г. Шадурскі; кандыдат гістарычных навук А. А. Яноўскі; кандыдат гістарычных навук І. І. Янушэвіч; кандыдат гістарычных навук А. В. Бурачонак (адк. сакратар)

ISBN 978-985-566-737-8

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Концепция истории Беларуси в обобщающих научных трудах 1920-х гг.Белозорович, Виктор Александрович
2018Югославяне в Гражданской войне в России (1918–1923 гг.)Александрович, Сергей Сергеевич
2018Вяртанне ў склад БССР Віцебскай губерні (пазіцыя губернскіх улад)Бараноўскі, Аляксандр Віктаравіч
2018Ликвидация Виленского генерал-губернаторства в начале ХХ в.: унификация управления империей или шаг к национальной государственности?Бахтурина, Александра Юрьевна
2018Праект COMPASS: новыя магчымасці для міжнароднага навукова-адукацыйнага супрацоўніцтваНазаранка, А. М.
2018Формирование советской модели государственно-церковных отношений в БССР (1919–1941 гг.)Янушевич, Иван Иванович
2018Ідэя беларускай дзяржаўнасці як вызначальны фактар стварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэтаЯноўскі, Алег Антонавіч
2018Расширение межгосударственного диалога по историческим вопросам как важный ресурс укрепления внешнеполитического потенциала БеларусиШадурский, Виктор Геннадьевич
2018Взаимодействие Республики Беларусь и интеграционного блока АСЕАН в контексте глобальных процессовФайншмидт, Роман Иосифович
2018Шматвектарнасць знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь як фактар умацавання дзяржаўнасціХадасевіч, Ганна Сяргееўна
2018Внешнеполитический дипломатический потенциал Республики Беларусь в условиях интеграционных и глобализационных процессов современности: институциональный и полицентричный дискурсыЦиватый, Вячеслав Григорьевич
2018Отношение почетных граждан к белорусскому национально-культурному движению в начале XX в.Щерба, Татьяна Николаевна
2018Беларусь як суб’ект і аб’ект міжнароднай палітыкі (1918–1921 гг.)Снапкоўскі, Уладзімір Еўдакімавіч
2018Дзейнасць земскіх начальнікаў па прадухіленню сацыяльных канфліктаў напярэдадні Першай сусветнай вайныСтраленя, Ганна Анатольеўна
2018Изучение роли внешних факторов в процессе образования ССРБ в современной белорусской историографииТарасенкова, Татьяна Ивановна
2018Особенности становления банковской системы Республики Беларусь в условиях переходной экономики (1991–1995 гг.)Тозик, Максим Викторович
2018Белорусский государственный университет: начало становления учебной и учебно-методической работы в 1920-х гг.Сергеенкова, Вера Васильевна
2018Гісторыя Беларусі савецкай і сучаснай эпох у дысертацыйным адлюстраванні 2010-х гг.Часноўскі, Мечыслаў Эдвардавіч
2018Вторая Чехословацкая республика: падение «последнего оплота демократии» в Центральной Европе (октябрь 1938 – март 1939 гг.)Пинчук, Вера Юрьевна
2018Китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути» и интересы БеларусиМаргулис, Сергей Борисович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63