Logo BSU

2018. Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст. : [63] Collection home page

Logo

Змешчаны матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі даследчыкаў з Беларусі, Расіі, Украіны і Чэхіі, прысвечаныя актуальным праблемам развіцця беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў і міжнародных выклікаў ХХ ст., абвяшчэнню незалежнасці Рэспублікі Беларусь і станаўленню прэзідэнцкай палітычнай сістэмы ў краіне, геапалітычным патэнцыялам Рэспублікі Беларусь ва ўмовах інтэграцыйных і глабалізацыйных працэсаў сучаснасці.

Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст. : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 29–30 ліст. 2018 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (старшыня) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – 303 с.

Рэдакцыйная калегія:

доктар педагагічных навук А. Д. Кароль (старшыня); доктар гістарычных навук С. М. Ходзін (нам. старшыні); доктар гістарычных навук А. Г. Каханоўскі (адк. рэд.); доктар юрыдычных навук С. А. Балашэнка; доктар гістарычных навук П. І. Брыгадзін; доктар гістарычных навук А. А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук А. І. Малюгін; доктар гістарычных навук І. А. Марзалюк; доктар гістарычных навук В. Г. Шадурскі; кандыдат гістарычных навук А. А. Яноўскі; кандыдат гістарычных навук І. І. Янушэвіч; кандыдат гістарычных навук А. В. Бурачонак (адк. сакратар)

ISBN 978-985-566-737-8

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Концепция истории Беларуси в обобщающих научных трудах 1920-х гг.Белозорович, Виктор Александрович
2018Вяртанне ў склад БССР Віцебскай губерні (пазіцыя губернскіх улад)Бараноўскі, Аляксандр Віктаравіч
2018Ликвидация Виленского генерал-губернаторства в начале ХХ в.: унификация управления империей или шаг к национальной государственности?Бахтурина, Александра Юрьевна
2018Ідэя беларускай дзяржаўнасці як вызначальны фактар стварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэтаЯноўскі, Алег Антонавіч
2018Формирование советской модели государственно-церковных отношений в БССР (1919–1941 гг.)Янушевич, Иван Иванович
2018Югославяне в Гражданской войне в России (1918–1923 гг.)Александрович, Сергей Сергеевич
2018Праект COMPASS: новыя магчымасці для міжнароднага навукова-адукацыйнага супрацоўніцтваНазаранка, А. М.
2018Шматвектарнасць знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь як фактар умацавання дзяржаўнасціХадасевіч, Ганна Сяргееўна
2018Взаимодействие Республики Беларусь и интеграционного блока АСЕАН в контексте глобальных процессовФайншмидт, Роман Иосифович
2018Внешнеполитический дипломатический потенциал Республики Беларусь в условиях интеграционных и глобализационных процессов современности: институциональный и полицентричный дискурсыЦиватый, Вячеслав Григорьевич
2018Расширение межгосударственного диалога по историческим вопросам как важный ресурс укрепления внешнеполитического потенциала БеларусиШадурский, Виктор Геннадьевич
2018Отношение почетных граждан к белорусскому национально-культурному движению в начале XX в.Щерба, Татьяна Николаевна
2018Гісторыя Беларусі савецкай і сучаснай эпох у дысертацыйным адлюстраванні 2010-х гг.Часноўскі, Мечыслаў Эдвардавіч
2018Изучение роли внешних факторов в процессе образования ССРБ в современной белорусской историографииТарасенкова, Татьяна Ивановна
2018Особенности становления банковской системы Республики Беларусь в условиях переходной экономики (1991–1995 гг.)Тозик, Максим Викторович
2018Дзейнасць земскіх начальнікаў па прадухіленню сацыяльных канфліктаў напярэдадні Першай сусветнай вайныСтраленя, Ганна Анатольеўна
2018Белорусский государственный университет: начало становления учебной и учебно-методической работы в 1920-х гг.Сергеенкова, Вера Васильевна
2018Беларусь як суб’ект і аб’ект міжнароднай палітыкі (1918–1921 гг.)Снапкоўскі, Уладзімір Еўдакімавіч
2018Вторая Чехословацкая республика: падение «последнего оплота демократии» в Центральной Европе (октябрь 1938 – март 1939 гг.)Пинчук, Вера Юрьевна
2018Китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути» и интересы БеларусиМаргулис, Сергей Борисович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63