Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/219027
Title: Самае цікавае ў тэленарысе – чалавек і яго лёс
Authors: Субат, Уладзімір
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Аудиовизуальные медиа в условиях трансформации социо­культурной среды : материалы междунар. науч.-­практ. конф., Минск, 5 апр. 2019 г. / Белорус. гос. ун­т ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Булацкого. – Минск : БГУ, 2019. – С. 149-154.
Abstract: У артыкуле расказваецца пра асаблівасці выбару герояў тэленарысаў і творчыя адметнасці аўтара пры падрыхтоўцы тэлевізійных матэрыялаў пра людзей беларускай вёскі ў канцы мінулага стагоддзя. Творчая група тэлежурналістаў Беларускага тэлебачання на працягу гадоў сачыла за лёсам сваіх герояў. Праз экран адлюстраваліся глыбокія пачуцці герояў да родных мясцін. Кожны матэрыял грунтаваўся на дакументальным расповядзе з дакладным месцам дзеяння. За аснову бралі толькі жыццёвыя факты. Многія з гэтых тэленарысаў высока ацэнены на Міжнародных тэлефестывалях.
Abstract (in another language): The article describes the features of the choice of heroes of television essay and creative features of the author in the preparation of television materials about the people of the Belarusian village at the end of the last century. The creative group of TV journalists of the Belarusian television for years watched destiny of the heroes. Through the screen display of deep feelings of the characters to their native places. Each material was based on a documentary story with an exact place of action. Only life facts were taken as a basis. Many of these television serial highly appreciated at international festivals.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/219027
ISBN: 978-985-566-651-7
Appears in Collections:2019. Аудиовизуальные медиа в условиях трансформации социо­культурной среды

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149-154.pdf239,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.