Logo BSU

Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. : [2918] Главная страница раздела Статистика

Logo

Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. : навукова-тэарэтычны часопіс / засн.: Беларускі дзяржаўны ун-т ; гал. рэд.: С. У. Абламейка, нам. гал. рэд.: М. А, Жураўкоў. - 1969, сакавік - . - Мінск : БДУ,

Адказны рэдактар часопіса : доктар эканамічных навук, прафесар КЛЮНЯ У. Л.

ISSN 2308-9172

Часопіс выдаецца з сакавіка 1969 года адзін раз у чатыры месяцы. Тэксты прадстаўлены на рускай і беларускай мовах, анатацыі - на англійскай і рускай.

Рэдакцыйная калегія серыі:

В.Ф. БАЙНЕЎ, С.А. БАЛАШЭНКА (нам. адказнага рэдактара), П. І. БРЫГАДЗІН (нам. адказнага рэдактара), Л. М. ДАВЫДЗЕНКА, А. А. ЕГАРЭЙЧАНКА, А. А. КАВАЛЕНЯ, М. М. КАВАЛЁЎ, Ю. Л. КАЗАКОЎ (адказны сакратар), С. Н. КНЯЗЕЎ, У. С. КОШАЛЕЎ, П. С. ЛЯМЕШЧАНКА, Т. І. МАКАРАВА, Ю. І. МАЛЕВІЧ, У. В. ПУЗІКАЎ, С. В. РАШЭТНІКАЎ, Г. Р. САНЬКО, В. І. ТАРАСАЎ, С. А. ТРАХІМЁНАК, В. А. ФЯДОСІК, С. М. ХОДЗІН, В. Г. ЦІХІНЯ, В. І. ЧУПРЫС, В. Г. ШАДУРСКІ

Міжнародны рэдакцыйны савет:

В. В. АГЕЕЎ (РАСІЯ), В. Д. БАЗІЛЕВІЧ (УКРАІНА), Л. І. БАРОДКІН (РАСІЯ), БЭЙ ВЭНЛІ (КНР), Р. А. ВАСІЛЕВІЧ (БЕЛАРУСЬ), А. П. ГЕЦЬМАН (УКРАІНА), В. П. КОЛЕСАЎ (РАСІЯ), І. М. МАЦКЕВІЧ (РАСІЯ), В. НЕКРОШУС (ЛІТВА), В. Ц. РАЗАНАЎ (РАСІЯ), Б. РОК (ПОЛЬШЧА), Ю. А. СВЯЦЕЦ (УКРАІНА), ФЭН ШАОЛЭЯ (КНР), А. В. ЧАРНАВАЛАЎ (ПОЛЬШЧА)

Паштовы адрас рэдакцыі: 220030, Мінск, вул. Бабруйская, 7.

Адрас рэдакцыі: вул. Кальварыйская, 9, каб. 101, 105.

Тэл. 259-70-74, 259-70-75

E-mail: vestnikbsu@bsu.by

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Коллекции этого раздела