Logo BSU

Browsing "2003, №1 (красавік)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 29  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2003Активность слова и ее проявления во фразеологии (на материале сербских и белорусских зоонимов)Голяк, Светлана Владимировна
2003Сложные слова c элементом все- в русском и белорусском языкахВоронков, Андрей Викторович
2003Рец. на кн. : Białoruś i pogranicza: Studia o języku i społeczeństwie / Elżbieta Smulkowa. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. - 651 s.Мячкоўская, Н. Б.
2003Словаўтваральнае значэнне цэласнага ахопу аб’екта дзеяннем у балгарскай і беларускай мовахЗолатава, Марына Васільеўна
2003Придаточное предложение как средство выражения ирреального сравненияМатвеева, Елена Евгеньевна
2003Да XIII міжнароднага з’езда славістаў (Любляна, жнівень 2003 г.)-
2003Прасторава-часавая будова рамана Інгеборг Бахман «Маліна» (1971)Гурло, Вальга Чаславаўна
2003Анатолий Петрович Сманцер-
2003Міхась Аляксандравіч ТычынаВерабей, А. Л.
2003Анекдот i афарыстыка ў сучаснай газетнай перыёдыцыФядотава, Наталля Аляксандраўна
2003Своеобразие фразеологии, включающей метаязыковую лексику (на материале русских и английских фразеологизмов c лексемами слово, буква, word, letter)Гутовская, Марина Степановна
2003Інтэгратыўны падыход да журналісцкіх даследаванняў (лінгвістыка публіцыстычнага тэксту - дыскурсны аналіз СМІ)Іўчанкаў, Віктар Іванавіч
2003Асаблівасці скланення лічэбнікаў у старабеларускім перакладзе “Арыстоцелевых варот” (XVI ст.)Перавалава, Наталля Юр'еўна
2003Рец на кн. : Опыт исторического словаря русской лингвистической терминологии : В 5 т. / М.Г. Булахов. - Мн. : БГПУ, 2002. - Т. 1: Аббревиатура - Йотированный. - 428 с.Лукашанец, А. А.
2003Рэц. на кн. : Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанкі / І.Я. Лепешаў. - Гродна: ГрДУ імя Янкі Купалы, 2002. - 207 с.Прыгодзіч, М. Р.
2003Язык и социумЧумак, Л. Н.
2003Рец. на кн. : Комедия-памфлет: генезис, становление, поэтика / С.Я. Гончарова-Грабовская. - Мн. : БГПУ-ИСЗ, 2002. - 163 с.Стариченок, В. Д.; Самусенко, В. И.
2003Мастацкі сінтэз у аўтабіяграфічнай трылогіі Якуба Коласа “На ростанях” (1923, 1927, 1954)Карнялюк, Канстанцін Сцяпанавіч
2003На сутыку Рэнесансу і барока: польскамоўная паэзія ў віленскіх выданнях канца XVI - пачатку XVII ст.Кавалёў, Сяргей Валер’евіч
2003О некоторых различиях в оценке мужского и женского русскими и белорусами (на материале паремиологии)Викторчик, Ольга Васильевна