Logo BSU

Browsing "2003, №1 (красавік)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 28  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2003Мастацкі сінтэз у аўтабіяграфічнай трылогіі Якуба Коласа “На ростанях” (1923, 1927, 1954)Карнялюк, Канстанцін Сцяпанавіч
2003Канцэпцыя нацыянальнага быцця ў беларускай прозе XX стагоддзяПашкевіч, Аляксандр Аляксандравіч
2003Рец. на кн. : Комедия-памфлет: генезис, становление, поэтика / С.Я. Гончарова-Грабовская. - Мн. : БГПУ-ИСЗ, 2002. - 163 с.Стариченок, В. Д.; Самусенко, В. И.
2003Активность слова и ее проявления во фразеологии (на материале сербских и белорусских зоонимов)Голяк, Светлана Владимировна
2003Алена Іванаўна Яновіч-
2003Словы балтыйскага паходжання ў структуры беларускіх дыялектных фразеалагізмаўДаніловіч, Мікалай Аляксандравіч
2003Праблема пазнавальнага інтарэсу ў гісторыі замежнай педагагічнай думкіХадасевіч, Зінаіда Мечыславаўна
2003Стылявая функцыя колераабазначэнняў у рамане Жарыса-Карла Гюісманса “Наадварот” (1884)Шакель, Мікалай Антонавіч
2003Лексемы з агульным значэннем ‘музычны інструмент’ у старабеларускай мовеБандаровіч, Вераніка Уладзіміраўна
2003Рэц. на кн. : Украінська літературна мова на Буковині в кінці XIX - на початку XX ст. Частина перша. Матеріали до словника / Людміла Ткач. - Чернівці: Рута, 2000. - 407 с.Кулеш, Г. І.
2003На сутыку Рэнесансу і барока: польскамоўная паэзія ў віленскіх выданнях канца XVI - пачатку XVII ст.Кавалёў, Сяргей Валер’евіч
2003Да XIII міжнароднага з’езда славістаў (Любляна, жнівень 2003 г.)-
2003Своеобразие фразеологии, включающей метаязыковую лексику (на материале русских и английских фразеологизмов c лексемами слово, буква, word, letter)Гутовская, Марина Степановна
2003Анекдот i афарыстыка ў сучаснай газетнай перыёдыцыФядотава, Наталля Аляксандраўна
2003Анатолий Петрович Сманцер-
2003Міхась Аляксандравіч ТычынаВерабей, А. Л.
2003Інтэгратыўны падыход да журналісцкіх даследаванняў (лінгвістыка публіцыстычнага тэксту - дыскурсны аналіз СМІ)Іўчанкаў, Віктар Іванавіч
2003Рэц. на кн. : Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанкі / І.Я. Лепешаў. - Гродна: ГрДУ імя Янкі Купалы, 2002. - 207 с.Прыгодзіч, М. Р.
2003О некоторых различиях в оценке мужского и женского русскими и белорусами (на материале паремиологии)Викторчик, Ольга Васильевна
2003Асаблівасці скланення лічэбнікаў у старабеларускім перакладзе “Арыстоцелевых варот” (XVI ст.)Перавалава, Наталля Юр'еўна