Logo BSU

Browsing "2000, №1 (красавік)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 27  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2000Аб дэнататыўнай структуры загадак пра чалазекаКазанцава, А. А.
2000Складаныя словы ў «Апакрысісе» Хрыстафора ФілалетаЗайко, Г. В.
2000Азначэнне катэгорыі маўленчага жанру з лінгваметадычных пазіцыйНікалаенка, Г. І.
2000Параўнальны аналіз суб’ектаў пры дзеясловах смяяцца i плакапь у вершах Я. Коласа i Я. КупалыМіхайлава, А. У.
2000Адлюстраванне гендэрных адносін у беларускай фразеалогіі (на матэрыяле "Фразеалагічнага слоўніка беларускай мовы" I. Я. Лепешава)Пяршай, А. Ю.
2000Рэц. на кн. : Б. А. Плотнікаў. Бепаруская мова ў сістэме славянскіх моў: Вучэбны дапаможнік. Mн .: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 1999. 119с.Красней, В. П.
2000З гісторыі медыцынскай лексікі старабеларускай мовыЯлоўская, Э. Л.
2000IX Міжнародны кангрэс выкладчыкаў рускай мовы і літаратурыГурская, Ю.
2000З назіранняў над словазмяненнем назоўнікаў у мове стараўкраінскіх помнікаўСтральчук, Г. П.
2000Пераклад як моўна-культурная з’яваГалубенка, І. В.
2000Назвы частак сутак у рускай i балгарскай мовах (супастаўляльна-семасіялагічны аналіз)Пятрова, К. А.
2000Л. І. Бурак як мовазнавецГермановіч, І. К.
2000Рэгіянальная прэса Беларусі: праблемы i меркаванніДубовік, В. І.
2000Суфіксальныя універбаты ў сучасным перыядычным друкуУласевіч, В. І.
2000Некаторыя аспекты асвятлення сацыяльна-маральных пытанняў перыядычнага друку 90-х г. XX ст.Падаляк, Т. У.
2000Стылёвы дыяпазон ваеннай раманістыкі Кузьмы Чорнага (да 100-годдзя К. Чорнага)Карпава, Л. У.
2000Карпаў Уладзімір Аляксандравіч-
2000Генезіс сістэмы тропікі беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаўІвахненка, Т. А.
2000В. Ластоускі як культуролаг вa ўтопіі “Лабірынты”Барысенка, В. У.
2000Канцэпцыі аутара ў замежным літаратуразнаўстве XX стагоддзяДынько, А. В.