Logo BSU

2018. Мова і літаратура (Матэрыялы 75-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ) : [45] Collection home page

Logo
У зборнік увайшлі матэрыялы дакладаў 75-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ па актуальных праблемах сучаснага мовазнаўства, літаратуразнаўства, методыкі выкладання, міфалогіі, культуралогіі і фальклору. Прызначаецца студэнтам, аспірантам і шырокаму колу чытачоў.
Мова і літаратура : матэрыялы 75-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. фак. БДУ, Мінск, 25 крас. 2018 г. / пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск : РІВШ, 2018. – 196 с.
Р э ц э н з е н т ы:
кандыдат філалагічных навук дацэнт А. У. Кірычэнка;
кандыдат філалагічных навук дацэнт В. Г. Пракапчук
ISBN 978-985-586-148-6

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Поэтика портрета в малой прозе Т. Толстой и традиции русской классикиАксенова, А. В.
2018«Транскрипция» образа Бабы-яги в литературе: портретАльшевская, А. С.
2018Метамарфозы ўжывання слова (на прыкладзе дзеяслова «апынуцца»)Багдановіч, А. У.
2018Міфалагічная прастора ў беларускіх замовах з матывам апеляцыі да персанажаБадзей, М. В.
2018Варыятыўнасць прыназоўнікаў у моладзевым гутарковым маўленніБанько, І. М.
2018Інтэграцыя літаратуры з іншымі відамі мастацтва як сродак фарміравання культуратворчай кампетэнцыіБаравік, М. В.
2018Языковые и культурные особенности китайских рекламных слогановБелевич, А. И.
2018Эстетика декаданса в романе С. И. Виткевича «Прощание с осенью»Бортник, И. А.
2018Паняцце аўтаматычнай марфемы ў даследаванні з’яў аглютынацыі (на матэрыяле беларускай, чэшскай і англійскай моў)Бранавец, П. С.
2018Франция и Италия в романе М. Барьер «Кровь горностая»Будько, М. С.
2018Змена семантычнага аб’ёму польскіх слоў, запазычаных старабеларускай мовай (на матэрыяле вайсковай лексікі)Буйко, Ц. С.
2018Паэтычныя парафразы Дэкалога ў творчай спадчыне Ф. Скарыны і І. МюліусаГерус, А. С.
2018Проявление архетипического образа Мирового Древа в зарубежной литературе фэнтезиГришкевич, Ю. С.
2018Фразеалагічная адпаведнасць у мастацкім перакладным тэксце (на матэрыяле аповесці У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха»)Жартун, К. В.
2018Бинарная логика как инструмент мифологизирования в романе Б. Окри «Голодная дорога»Жилинская, Е. В.
2018Художественное своеобразие романа У. Голдинга «Двойной язык»Киселева, А. В.
2018Слова с различной внутренней формой в русском и белорусском языках в словообразовательном и психолингвистическом аспектахКовалева, А. И.
2018Мотивационная модель ‘стараться → заботиться’ (на материале германских и славянских языков)Козлова, Ю. Е.
2018Нарративные уровни в компьютерных играхКонникова, В. Н.
2018Паратекст в книге С. Завьялова «Мелика»Кузнецова, М. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45