Logo BSU

2018. Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : [36] Collection home page

Артыкулы прысвечаны актуальным пытанням мовазнаўства, літаратура- знаўства, методыкі выкладання філалагічных дысцыплін.

Рэдкалегія :
П. І. Навойчык (адказны рэдактар), А. У. Давыдава, А. А. Занкавец, В. У. Зуева, А. У. Лянкевіч, Ю. В. Малаткова

Рэцэнзенты:
кафедра агульнага мовазнаўства Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта (загадчык кафедры доктар філалагічных навук Л. М. Ляшчова)
доктар філалагічных навук І. Э. Ратнікава;
кандыдат філалагічных навук В. С. Гарыцкая;
кандыдат фiлалагiчных навук А. А. Дзерунова

Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання [Электронны рэсурс] : матэрыялы IV Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мiнск, 17 сак. 2017 г. / рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.] ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : БДУ, 2017.

ISBN 978-985-566-489-6.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Найноўшыя аўтарскія стратэгіі: аўтарскае пазіцыяна- ванне і шлях да (ад?) чытача: «Радзіва “Прудок ”» Андруся ГорватаЯсюк, Іван Вітальевіч
2018Беларуская літаратурная прастора 1920-х гг. праз прызму Digital HumanitiesЯсюк, Іван Вітальевіч
2018Теглайн как речевой жанрЧударь, Александра Николаевна
2018Проблемы польско- белорусской и польско-русской интерференцииЧервиньска-Тшаскома, Анна; Подпоринова, Любовь Сергеевна
2018Даследаванні паняцця «архетып» у замежным і айчынным літаратуразнаўствеЧаснакова, Кацярына Вячаславаўна
2018Жанрово-композиционные особенности «малой прозы» Анатолия ГавриловаЦалко, Дмитрий Владимирович
2018Художественное рассуждение как инновационный вид творческой письменной речи в развитии поликультурной личностиТозик, Оксана Викторовна
2018Выбор суженых в итальянской этнокультуре: приметы, поверья, традицииСадовская, Анна Дмитриевна
2018Афарыстычная інтразона канцэпту «шчасце» ў беларускай мовеРубцова, Марыя Сяргееўна; Садоўская, Анжаліка Леанідаўна
2018Змены ў семантыцы каранёвых марфем і выкліканыя імі змены ў матывацыі заходнеславянскіх дыялектных фітонімаўПадпорынава, Любоў Сяргееўна
2018Субъективно-объективное восприятие героя-младенца в романах Ф. М. ДостоевскогоОленина, Дарья Вадимовна
2018Текст как основа формирования социокультурной компетентности специалистаНестерова, Лиана Игоревна
2018Глаголы эмоционального состояния с префиксом вы- в сопоставительном аспекте диалектной и литературной лексикиМамедова, Анжела Эдуардовна
2018Адлюстраванне асаблівасцей беларускай моўнай сітуацыі і праблема ідэнтычнасці ў дапаможніках для турыстаўЛянкевіч, Алена Уладзіміраўна
2018Формальная структура ФСП цели в русских и белорусских научных текстахЛещенко, Валентина Лукинична
2018Роля і значэнне Янкі Лучыны ў станаўленні беларускага мастацкага перакладуКруглова, Вольга Валянцінаўна
2018Русские и английские ток-шоу в интернете: состав и количественная иерархия модально-метаязыковых значенийКостюченко, Виктория Юрьевна
2018«Авантуры» С. Пільштыновай і «Турэцкія лісты» лэдзі М. У. Мантэгю ў аспекце гендарнай нараталогііКомлік, Марыя Андрэеўна
2018Намінатыўнае поле канцэпту «народ»Калеснікава, Алена Анатольеўна
2018Мотивы творчества Людмилы Улицкой (на материале романа «Даниэль Штайн, переводчик»)Иванова, Анастасия
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36