Logo BSU

2017. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 13 : [33] Collection home page

Logo
У зборнік, падрыхтаваны кафедрай тэорыі літаратуры і вучэбна-навуковай лабараторыяй беларускага фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, міфалогіі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. Рэдакцыйная калегія : Т. І. Шамякіна (старш.), А. М. Андрэеў, Г. А. Барташэвіч, А. І. Бельскі, А. У. Марозаў, В. П. Рагойша ISBN 978-985-586-008-3

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2017Эпистолярные формыПолукошко, Ольга
2017ГраффитиПолукошко, Ольга
2017БылічкаБоганева, Алена
2017Прымхліца ці былічка? (да праблемы міжнароднай уніфікацыі тэрмінаў)Латышкевіч, Маргарыта
2017Каляндарная абраднасць: зʼява, тэкст, тэрміналагічная аўраКавалёва, Рыма
2017Камунікатыўна-прагматычныя функцыі ўказальных часціц ў беларускай мовеАрцёмава, Вольга
2017Специфика функционирования концепта «здоровье» в китайской наивной картине мираГоловня, Анастасия; Бо, Чэнь
2017Нить и полотно: языковые стереотипы и народные поверьяФоменкова, Марина
2017Кітайскія навелы пра незвычайнае і беларускія казкіСцяпашкіна, Алена
2017Міфалагічныя інтэртэкстэмы ў паэзіі Леаніда Дранько-МайсюкаБазар, Наталля
2017Реализация мифологемы сна в поэме П. П. Негоша «Черногорец в плену у вилы»Циманович, Людмила
2017С белой повязкой на глазах. О пережитом в немецкой оккупацииПрушинская, Наталья
2017Мастацкае адлюстраванне Купалля ў творах Янкі Купалы і Якуба Коласа 1910–1920-х гг.Мятліцкая, Ганна
2017Природа самодержавной власти в поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»Горбачев, Александр
2017Фальклор у рамане Бажэны Немцавай «Бабуля»Вострыкава, Алена
2017Изучение китайскими студентами русских пословиц и поговорок как источника прецедентных феноменов: сопоставительный подходРубаник, Татьяна; Пэн, Синь
2017Анализ поэтического текста как фактор формирования социокультурной компетенцииКвачек, Анна
2017Теоретические проблемы фольклористики и стратегия их преподавания в вузеКовалёва, Римма; Приёмко, Ольга
2017Міфы калектыўнай свядомасці і адукацыяШамякіна, Таццяна
2017Да праблемы даследавання народных баладІванова, Ганна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33