Logo BSU

Browsing "Белорусская филология (по направлениям). 2017" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 42  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2017Вобраз К. Каліноўскага і рэаліі Беларусі 1860-х гг. у дылогіі У. Крастоўскага «Крывавы пуф»: анатацыя да дыпломнай работы / Глушыцкая Марына Рыгораўна;Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Запрудскі Ігар Мікалаевіч.Глушыцкая, Марына Рыгораўна
2017Беларускамоўная паэзія ў кантэксце шматмоўнай літаратуры Беларусі XVIII-XVIII стагоддзяў: вобразна-мастацкая спецыфіка / Нехвядовіч Ягод Леанідавіч; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна.Нехвядовіч, Ягор Леанідавіч
2017Сацыяльна-крытычны пафас апавядання Васіля Быкава “Жоўты пясочак”: анатацыя да дыпломнай работы / Салаўёва Яна Аляксандраўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Алейнік Лада Віктараўна.Салаўёва, Яна Аляксандраўна
2017Сімвалічная вобразнасць у прадмовах да біблейскіх кніг Францыска Скарыны: анатацыя да дыпломнай работы / Статкевіч (Пялевіч) Кацярына Віктараўна; Філалагічны факультэт, Кафедры гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Казакова Таццяна Пятроўна.Статкевіч (Пялевіч), Кацярына Віктараўна
2017Мастацкі канцэпт песняра і апекуна паэзіі ў беларускай літаратуры ХVI – пачатку ХХ стст.: анатацыя да дыпломнай работы / Варывончык Аксана Віктараўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна.Варывончык, Аксана Віктараўна
2017Свет прыроды ў паэзіі Максіма Танка: анатацыя да дыпломнай работы / Літвіновіч Кацярына Васільеўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Бельскі Алесь Іванавіч.Літвіновіч, Кацярына Васільеўна
2017Асоба Францыска Скарыны ў беларускай прозе: анатацыя да дыпломнай работы / Бабровіч Вікторыя Дзмітрыеўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Казакова Таццяна ПятроўнаБабровіч, Вікторыя Дзмітрыеўна
2017Фарміраванне маўленчых уменняў вучняў на матэрыяле віншавальных выказванняў : анатацыя да дыпломнай работы / Зоя Аляксандраўна Жураўлевіч; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторікі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кір. І. У. ТаяноўскаяЖураўлевіч, Зоя Аляксандраўна
2017Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі : анатацыя да дыпломнай работы / Алена Васільеўна Сачыловіч; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; нав. кір. В. Ю. ДылеўскаяСачыловіч, Алена Васільеўна
2017Узбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў 6 класа на уроках беларускай мовы пры вывучэнні раздзела "Марфалогія і арфаграфія" : анатацыя да дыпломнай работы / Кацярына Міхайлаўна Свінко; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кір. І. М. СаніковічСвінко, Кацярына Міхайлаўна
2017Выкарыстанне метаду праектаў для развіцця маўлення вучняў 5 класса пры вывучэнні раздзела "Лексіка. Фразеалогія" : аннотация к дипломной работе / Іна Расціславаўна Паўлюкевіч; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кір. І. М. СаніковічПаўлюкевіч, Іна Расціславаўна
2017Янка Брыль і польская літаратура (на матэрыяле апавяданняў і аповесці “Ніжнія Байдуны”): анатацыя да дцыпломнай работы/ Вікторыя Уладзіміраўна Андрыевіч; Філалагічны факультэт, Кафедра тэорыі літаратуры; навук. кір. В.П. РагойшаАндрыевіч, Вікторыя Уладзіміраўна
2017Фразеалагізмы з кампанентам-саматызмам у беларускай мове / Марыя Аляксандраўна Яромчык; Філалагічны факультэт, Кафедра сучаснай беларускай мовы; навук. кір. А. Л. СадоўскаяЯромчык, Марыя Аляксандраўна
2017Антрапонімы Віцебшчыны (на матэрыяле Ёдскага сельскага савета Шаркаўшчынскага раёна) / Анастасія Алегаўна Палягошка; Філалагічны факультэт, Кафедра сучаснай беларускай мовы; навук. кір. З. І. БадзевічПалягошка, Анастасія Алегаўна
2017Устарэлая лексіка ў мастацкім празаічным тэксце (на матэрыяле твораў У. Арлова) / Аляксандра Мікалаеўна Імбра-Прымава; Філалагічны факультэт, Кафедра сучаснай беларускай мовы; навук. кір. С. А. ВажнікІмбра-Прымава, Аляксандра Мікалаеўна
2017Беларускамоўная геаграфічная лексікаграфія: станаўленне і набыткі / Анастасія Віктараўна Бараноўская; Філалагічны факультэт, Кафедра сучаснай беларускай мовы; навук. кір. Т. Р. РамзаБараноўская, Анастасія Віктараўна
2017Беларуская музычная тэрміналогія ў сферах фіксацыі і функцыянавання / Вікторыя Іванаўна Бароўская; Філалагічны факультэт, Кафедра сучаснай беларускай мовы; навук. кір. Т. Р. РамзаБароўская, Вікторыя Іванаўна
2017Драматургія В. Дуніна-Марцінкевіча: жанравая спецыфіка і праблематыка: анатацыя да дыпломнай работы / Скібіна Яўгенія Паўлаўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Запрудскі Ігар Мікалаевіч.Скібіна, Яўгенія Паўлаўна
2017Газета "Наша Ніва" як навукова-папулярны і культурна-асветніцкі цэнтр пачатку ХХ стагоддзя: анатацыя да дыпломнай работы / Смалянка Віталій Мікалаевіч: Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Карпава Людміла Уладзіміраўна.Смалянка, Віталій Мікалаевіч
2017"Палеская хроніка" Івана Мележа: праблематыка, вобразы стылёвыя асаблівасці: анатацыя да дыпломнай работы / Суботка Вікторыя Анатольеўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Верабей Анатоль Леанідавіч.Суботка, Вікторыя Анатольеўна