Logo BSU

Browsing "Авторефераты кандидатских диссертаций. 2014" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2014Односторонние акты государств в международном праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 / Коннова Елена Владимировна; Белорусский государственный университетКоннова, Елена Владимировна
2014Региональный механизм системы коллективной безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.10 / Довгань Елена Фёдоровна; Белорусский государственный университетДовгань, Елена Фёдоровна
2014Дыпламатыя Вялікага Княства Літоўскага ва ўзаемаадносінах Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавы (1586–1598 гг.) : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук : 07.00.15 / Лашкевіч Сяргей Анатольевіч; Беларускі дзяржаўны універсітэтЛашкевіч, Сяргей Анатольевіч
2014Внешняя политика Дании (1972–2012 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 / Дубинко-Гуща Елизавета Олеговна; Белорусский государственный университетДубинко-Гуща, Елизавета Олеговна