Logo BSU

2016. Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : [32] Collection home page

Р э д а к ц ы й н а я к а л е г і я : І. Э. Багдановіч, А. І. Мальдзіс, М. Р. Прыгодзіч, В. П. Рагойша, А. А. Суша, Г. А. Цыхун ISBN 978-985-553-407-6

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зборнік артыкулаў у гонар прафесара Эльжбеты Смулковай-
2016Расійская нацыянальная палітыка на землях былога ВКЛ: "польскае пытанне" і беларуская ідэя ў 1863--1914 гг.Унучак, Андрусь
2016Польская тэматыка ў творчасці “белавежцаў”Тварановіч, Галіна
2016Оbraz HONORU w języku polskim i białoruskim (na materiałach konwersatorium EUROJOS)Сатыраў, Петар; Sotirow, Petar
2016"Інтымны дзённік" Сяргея Кавалёва. Вакол праблемы метадраматычнасціСівэк, Беата
2016Моўная палітыка Польшчы і Беларусі (уплыў на айконімы польска-беларускага памежжа)Трацяк, Вольга
2016Лексічныя паланізмы ў “Апокрысісе” Хрыстафора ФілалетаСвістунова, Марына
2016Кантэкстуальныя іншамоўныя сінонімы і антонімы ў перыядычным друку 1920–30-х гг.Сакун, Таццяна
2016Формы назваў жонак у нараўскіх беларускіх гаворках Беласточчыны ў мінулым і сённяСаевіч, Міхал
2016Сучасная беларуская драматургія ў польскіх перакладах і тэатральных пастаноўкахРусецкая, Наталля
2016Польская мова як пасярэдніца запазычвання слоў нямецкага паходжання ў помніках старабеларускага пісьменства (папярэднія заўвагі)Прыгодзіч, Мікалай Рыгоравіч
2016Семантычна-матывацыйныя змены ў польскай і беларускай фітаніміі (на прыкладзе фітонімаў з коранем *koz-)Падпорынава, Любоў
2016Эльжбета Смулкова: рысы асобы ў творах і жыцціМячкоўская, Ніна Барысаўна
2016Вавельскі cпіс з фондаў Нацыянальнага архіва ў Кракаве: тэксталагічныя аспекты даследаванняМіхальчук, Ганна
2016Mikrotoponimia na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskimМікіцюк, Ганна; Mikiciuk, Anna
2016Неафіцыйныя родавыя найменні жыхароў вёскі Храбалы на беларуска-польскім памежжыМордань, Міхал
2016Ян Чачот як адрасат беларускага верша Адама МіцкевічаМальдзіс, Адам
2016Нацыянальныя адметнасці мовы заканадаўчых тэкстаўКулеш, Ганна
2016Nominacja kobiet na pograniczu polsko-białoruskim w XVIII wieku (na materiałach metrykalnych parafii w Horodyszczu)Койдэр, Марцін; Kojder, Marcin
2016Польскія даследчыкі гаворак Гродзеншчыны напрыканцы XX – пачатку XXI стагоддзяКанчэўска, Катажына
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32