Logo BSU

Browsing "2016. Мова-Літаратура-Культура. Ч. 1" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 50  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Стылістычная інтэрпрэтацыя аўтарскіх неалагізмаў у перакладзеМантур, А. Я.
2016Выкарыстанне беларускай мовы ў заканадаўчай сферы ва ўмовах білінгвізмуКулеш, Г. І.
2016Семантические типы неполных предложений в китайском языкеШоу Цзяжуй
2016Рэгуляванне сінтаксічнай варыятыўнасці ў беларускай мовеЧайка, Н. У.
2016Галіцызмы ў беларускай філалагічнай тэрміналогііГуль, М. У.
2016Некаторыя асаблівасці фарміравання лексіка-семантычных груп у беларускай мовеСкікевіч, Т. І.
2016Беларускае галіновае тэрміназнаўства канца XX – пачатку XXI стст.Любецкая, К. П.
2016Мікратапонімы ЛепельшчыныДабіжы, С. П.
2016Субстантыўныя прэдыкатыўныя канструкцыі з адценнем параўнання ў сучаснай беларускай мовеДанільчык, З. П.
2016Медыялінгвістыка: ад стылістыкі публіцыстычных жанраў да дыскурснага аналізу СМІІўчанкаў, В. І.
2016Навуковая спадчына прафесара Льва Шакуна ў гісторыі беларускага мовазнаўстваПрыгодзіч, М. Р.
2016Словаўтваральная катэгорыя прыметнікаў са значэннем адмоўя ў сучаснай беларускай мовеБадзевіч, З. І.
2016Структурныя і канцэптуальныя адрозненні паміж поўнымі слоўнікамі мовы Я. Купалы і А. ПушкінаШчэрбін, В. К.
2016З гісторыі станаўлення і развіцця прыслоўяў прасторавай семантыкі (на матэрыяле гістарычнага слоўніка беларускай мовы)Курловіч, І. М.
2016Крыніцазнаўчы аналіз “Слоўніка беларускай мовы” І. Насовіча і “Слоўніка ўкраінскай мовы” Б. ГрынчэнкіКараткевіч, І. І.
2016Фактуальныя схемы аргументацыі ў дыскурсе гуманітарных навук: лінгвапрагматычны аналізСаўчук, Т. М.
2016Сінтаксічная характарыстыка беларускай эканамічнай тэрміналогііПраконіна, В. У.
2016Акцэнтныя дублеты ў сучаснай беларускай літаратурнай мовеХлусевіч, І. М.
2016Аспекты ўнікальнасці афіксальных марфем у сучаснай беларускай мовеСелібірава, Л. У.
2016Дыяхранічны аналіз сістэмы спражэння: да праблемы пераемнасці паміж старой і новай беларускай мовайЦіванова, Г. К.