Logo BSU

2016. Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : [166] Collection home page

У зборніку прадстаўлены шырокі спектр даследаванняў айчынных і замежных тэарэтыкаў і практыкаў журналістыкі і сацыяльных камунікацый па разнастайных аспектах функцыянавання медыяіндустрыі. Багаты эмпірычны матэрыял дазваляе выяўляць асноўныя тэндэнцыі развіцця сучасных сродкаў масавай інфармацыі, праводзіць параўнальны аналіз і рабіць высновы адносна іх удасканалення.

Адрасуецца студэнтам, магістрантам, аспірантам і выкладчыкам журналісцкіх спецыяльнасцей, супрацоўнікам СМІ і выдавецтваў.

Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 95-годдзю БДУ (10–11 лістапада 2016 г., Мінск) / БДУ, Інстытут журналістыкі; рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск : БДУ, 2016. – 552 с.

Рэдакцыйная калегія:

С. В. Дубовік (адк. рэдактар), Т. Д. Арлова, А. У. Баранава, Г. І. Басава, Т. М. Дасаева, Н. А. Зубчонак, В. І. Іўчанкаў, В. М. Самусевіч, І. І. Сачанка, А. Г. Слука, Н. Ц. Фральцова

Рэцэнзенты:

А. М. Булыка, доктар філалагічных навук, член-карэспандэнт НАН Беларусі, прафесар (Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі); А. Г. Слука, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)

ISBN 978-985-7101-89-4.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 166
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Дискурс справедливости и дискурс о справедливости в медийном пространствеНовоселова, Ольга Владимировна
2016Становление русской орфографической нормы в языке переводных «вестей» XVII в.Соловьева, Наталья Валентиновна
2016Структурно-смысловое и функциональное назначение агитационных листовок в контексте общественно-политических изданийРожило, Мария Андреевна
2016Писатель в контексте журнала: особенности творческого методаСмирнова, Евгения Александровна
2016Жанровая специфика богословского сочинения архиепископа Аристарха (Станкевича) «Слова преподобного Симеона Нового Богослова и их особенности»Маруняк, Татьяна Михайловна
2016Дабрасловы, ці праваслаўныя матыватары, у інтэрнэт-прасторыЛук'янюк, Юлія Мікалаеўна; Шасцярнёва, Лілія Георгіеўна
2016Модус на пространстве медиатекста общественно-политической тематикиКопытов, Олег Николаевич
2016Медыялінгвістыка: вытокі, асаблівасці фарміравання і прыярытэтыІўчанкаў, Віктар Іванавіч
2016Функцыянаванне прэцэдэнтнага імя «Чэхаў» у сучасным медыятэксцеЗелянко, Сяргей Віктаравіч
2016Цензура в военной газете 1960-х гг. (на примере публикаций Владимира Короткевича)Жолнерович, Петр Петрович
2016Влияние конвергенции на бизнес-процессы в СМИПотребин, Андрей Владимирович
2016Трансмедыйнасць як новы фактар функцыянаванння сродкаў масавай камунікацыіЗайцаў, Максім Леанідавіч
2016Навуковае рэдагаванне біблейскага перакладу: лінгвістычны, тэксталагічны і экзэгетычны аспектыДуброўскі, Аляксандр Уладзіміравіч
2016Нарматыўнае ўключэнне тэрмінаў у рэкламныя тэксты (на прыкладзе хімічных паняццяў)Васілеўская, Алена Іванаўна; Горбач, Вольга Аляксандраўна
2016Дискурсивный образ Беларуси в зарубежных медиа (по результатам анализа материалов «Euronews» и Русской службы BBC)Десюкевич, Ольга Ивановна
2016Политическая идентификация россиян в телевизионном дискурсеАсташова, Ольга Игоревна
2016Реализация суверенитета государства при формировании единого рынка использования информационно-коммуникационных технологий в рамках ЕАЭСТолстик, Ирина Аркадьевна
2016Аддзеяслоўныя назоўнікі (дэвербатывы) будаўнічай тэрміналогіі ў СМІБабровіч, Таццяна Сяргееўна
2016Лексічная парадыгма сучаснага беларускамоўнага медыямаўленняБерднік, Сяргей Канстанцінавіч
2016Аксіялогія беларускай журналістыкі: каштоўнасныя крытэрыі медыяПадаляк, Таццяна Уладзіміраўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 166