Logo BSU

Белорусская филология (по направлениям). 2016 : [35] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Папулярызацыя фальклору на беларускім тэлебачанні: анатацыя да дыпломнай работы / Піскарова Вольга Аляксандраўна; Філалагічны факультэт, Кафедра тэорыі літаратуры; навук. кір. Прыемка Вольга ВіктараўнаПіскарова, Вольга Аляксандраўна
2016Моўная характарыстыка персанажа-беларуса ў творах драматургіі XVIII ст.: анатацыя да дыпломнай работы / Т.С.Цыбанава; філалагічны факультэт, кафедра гісторыі беларускай мовы; нав. кір. Г.К.ЦівановаЦыбанава, Таццяна Сяргееўна
2016Камічнае ў п’есе “Пінская шляхта” В.Дуніна-Марцінкевіча: анатацыя да дыпломнай работы / Надзея Канстанцінаўна Гадунова; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Крычко Вольга Пятроўна.Гадунова, Надзея Канстанцінаўна
2016Духоўна-эстэтычныя ідэалы ў творчасці Францішка Багушэвіча: анатацыя да дыпломнай работы / Яўгенія Уладзіміраўна Падгруша; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Казакова Таццяна Пятроўна.Падгруша, Яўгенія Уладзіміраўна
2016Сацыяльная і нацыянальная праблематыка творчай спадчыны Ф.Багушэвіча: анатацыя да дыпломнай работы / Наталля Аляксандраўна Выдронак; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Запрудскі Ігар Мікалаевіч.Выдронак, Наталля Аляксандраўна
2016Спецыфіка канфліктаў у «сялянскіх» аповесцях Элізы Ажэшкі: анатацыя да дыпломнай работы / Інэса Іванаўна Віткоўская; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Запрудскі Ігар Мікалаевіч.Віткоўская, Інэса Іванаўна
2016Раман І. Мележа “Людзі на балоце”: свет прыроды і тыпы характараў: анатацыя да дыпломнай работы / Вікторыя Андрэеўна Каліноўская; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Багдановіч Ірына Эрнстаўна.Каліноўская, Вікторыя Андрэеўна
2016Беларускі кантэкст у рамане Н.Ланской «Абрусіцелі»: анатацыя да дыпломнай работы / Анастасія Сяргееўна Духоўнікава; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Запрудскі Ігар Мікалаевіч.Духоўнікава, Анастасія Сяргееўна
2016Жанравая спецыфіка фунеральных казанняў Марціна Відзевіча і Яна Аланда: анатацыя да дыпломнай работы / Вольга Чаславаўна Качалка; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Кароткі Уладзімір Георгіевіч.Качалка, Вольга Чаславаўна
2016Паэтычная генеалогія ў беларускай культурнай прасторы канца XVI – пачатку XVII стст. : анатацыя да дыпломнай работы / Галіна Андрэеўна Слабкоўская-Шымко; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна.Слабкоўская-Шымко, Галіна Андрэеўна
2016Мастацкая эксплікацыя матыву “translatio imperii” ў помніках гераічнага эпасу Беларусі XVI ст.» : анатацыя да дыпломнай работы / Марыя Дзмітрыеўна Ліпніцкая; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна.Ліпніцкая, Марыя Дзмітрыеўна
2016Паэма Якуба Коласа “Новая зямля”: нацыянальны свет і мастацкія вобразы : анатацыя да дыпломнай работы / Юлія Андрэеўна Паржон; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Бельскі Алесь Іванавіч.Паржон, Юлія Андрэеўна
2016Паэма Якуба Коласа “Новая зямля”: функцыі пейзажу, феномен зямлі, мастацкія асаблівасці : анатацыя да дыпломнай работы / Ганна Уладзіміраўна Конаўка; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Бельскі Алесь Іванавіч.Конаўка, Ганна Уладзіміраўна
2016Тэкст у сістэме навучання беларускай мове : анатацыя да дыпломнай работы / Ангеліна Дзмітрыеўна Жылко; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; нав. кір. І. М. СаматыяЖылко, Ангеліна Дзмітрыеўна
2016Выкарыстанне электронных сродкаў навучання на ўроках беларускай літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі : анатацыя да дыпломнай работы / Дар'я Яўгенаўна Калугіна; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; нав. кір. В. У. ПраскаловічКалугіна, Дар'я Яўгенаўна
2016Вывучэнне творчасці Васіля Быкава ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі : анатацыя да дыпломнай работы / Крысціна Леанідаўна Гацура; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; нав. кір. В. Ю. ДылеўскаяГацура, Крысціна Леанідаўна
2016Гісторыя збірання і вывучэння казачнага эпасу Гродзеншчыны: аннотация к дипломной работе / Перьянович Анастасия Владимировна;Филологический факультет, Кафедра теории литературы; научный руководитель Приемко Ольга ВикторовнаПерьянович, Анастасия Владимировна
2016Вобразы-канцэпты ў сучасным беларускім апавяданні (на матэрыяле твораў В. Быкава, Я. Сіпакова, М. Стральцова, А. Федарэнкі) : анатацыя да дыпломнай работы / Настасся Дзмітрыеўна Краснова; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; нав. кір. Л.Д. СіньковаКраснова, Настасся Дзмітрыеўна
2016Хранатоп у рамане Івана Шамякіна "Злая зорка" : анатацыя да дыпломнай работы / Юлія Віктараўна Шык; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; нав. кір. Г.М. МятліцкаяШык, Юлія Віктараўна
2016Мастацкія асаблівасці беларускай сучаснай газетнай перыёдыкі : анатацыя да дыпломнай работы / Паліна Генадзьеўна Занкевіч-Дзяржынская; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; нав. кір. Т.І. ШамякінаЗанкевіч-Дзяржынская, Паліна Генадзьеўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35