Logo BSU

Литературная работа (редактирование). 2016 : [16] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016ЛІНГВІСТЫЧНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ТЭКСТУ ІНТЭРНЭТ-ПАРТАЛАЎ: РЭДАКТАРСКІ АСПЕКТ : рэферат дыпломнай работы / Жыдаловіч Вера Леанідаўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Іўчанкаў В. І.Жыдаловіч, Вера Леанідаўна
2016РЭДАКТАРСКАЯ ПАДРЫХТОЎКА ФАЛЬКЛОРНЫХ ТЭКСТАЎ ДА ВЫДАННЯ : рэферат дыпломнай работы / Шыбут Ганна Сяргееўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Берднік С. К.Шыбут, Ганна Сяргееўна
2016ПРЫКАЗКІ, ПРЫМАЎКІ І КРЫЛАТЫЯ СЛОВЫ Ў ГАЗЕЦЕ : рэферат дыпломнай работы / Крэміс Вікторыя Дзмітрыеўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Булыка А. М.Крэміс, Вікторыя Дзмітрыеўна
2016ЛІНГВАСТЫЛІСТЫЧНЫ АНАЛІЗ МЕДЫЯТЭКСТУ: ЗАГАЛОВАЧНЫ КОМПЛЕКС : рэферат дыпломнай работы / Пазнякова Юлія Аляксандраўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Цікоцкі А. М.Пазнякова, Юлія Аляксандраўна
2016МЕТОДЫКА РЭДАГАВАННЯ ДЗІЦЯЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ: ЛІНГВАСТЫЛІСТЫЧНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ТЭКСТУ : рэферат дыпломнай работы / Ушакова Алеся Мікалаеўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Гваздовіч Г. А.Ушакова, Алеся Мікалаеўна
2016КУЛЬТУРА ТЭЛЕВІЗІЙНАГА МАЎЛЕННЯ (на матэрыяле тэлеканала “СТБ”) : рэферат дыпломнай работы / Дадзеркіна Кацярына Віктараўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Булыка А. М.Дадзеркіна, Кацярына Віктараўна
2016ІНТЭРТЭКСТ ЯК АБ’ЕКТ РЭДАКТАРСКАГА АНАЛІЗУ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ГАЗЕТЫ «СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ») : рэферат дыпломнай работы / Міхайліна Вольга Валянцінаўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Жаўняровіч П. П.Міхайліна, Вольга Валянцінаўна
2016РЭДАГАВАННЕ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ: ФАКТ, ЗМЕСТ І КАМПАЗІЦЫЯ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ГАЗЕТЫ “ЗВЯЗДА”) : рэферат дыпломнай работы / Букель Юлія Віктараўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Іўчанкаў В. І.Букель, Юлія Віктараўна
2016ФОТАІЛЮСТРАЦЫЯ Ў ГАЗЕЦЕ: ВЕРБАЛЬНАЕ І НЕВЕРБАЛЬНАЕ МАДЭЛЯВАННЕ : рэферат дыпломнай работы / Занкавіч Ганна Мікалаеўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Горбач В. А.Занкавіч, Ганна Мікалаеўна
2016МАНІПУЛЯТЫЎНЫЯ СТРАТЭГІІ Ў ДРУКУ: РЭДАКТАРСКА-КАНЦЭПТУАЛЬНЫ АНАЛІЗ : рэферат дыпломнай работы / Парахневіч Анастасія Уладзіміраўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Іўчанкаў В. І.Парахневіч, Анастасія Уладзіміраўна
2016АЎТАПЕРАКЛАД МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ: РЭДАКТАРСКІ АСПЕКТ : рэферат дыпломнай работы / Філімонава Дзіяна Андрэеўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Дзесюкевіч В. І.Філімонава, Дзіяна Андрэеўна
2016РЭДАГАВАННЕ ВЫДАННЯЎ РЭЛІГІЙНАЙ ТЭМАТЫКІ: АСАБЛІВАСЦІ ДЭФІНІТЫЎНАГА АПАРАТУ : рэферат дыпломнай работы / Карпека Аляксей Леанідавіч; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Хромчанка А. Р.Карпека, Аляксей Леанідавіч
2016РЭДАКТАР І СУЧАСНЫ ВЫДАВЕЦКІ ПРАЦЭС (НА ПРЫКЛАДЗЕ ДЗЕЙНАСЦІ РУП «ВЫДАВЕЦТВА “ПАЧАТКОВАЯ ШКОЛА”») : рэферат дыпломнай работы / Латышава Дар’я Сяргееўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Зелянко С. В.Латышава, Дар’я Сяргееўна
2016РЭАЛІЗАЦЫЯ ФУНКЦЫЙ УЗДЗЕЯННЯ Ў СУЧАСНЫХ МЕДЫЯТЭКСТАХ: РЫТАРЫЧНЫЯ СТРАТЭГІІ І ТАКТЫКІ : рэферат дыпломнай работы / Сабалеўская Алена Юр'еўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Лук'янюк Ю. М.Сабалеўская, Алена Юр'еўна
2016МАЎЛЕНЧАЯ АГРЭСІЯ Ў СМІ: ВЕРБАЛЬНЫЯ І НЕВЕРБАЛЬНЫЯ СРОДКІ ВЫРАЖЭННЯ : рэферат дыпломнай работы / Лісіца Ганна Сяргееўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Шасцярнёва Л. Г.Лісіца, Ганна Сяргееўна
2016РЭКЛАМНЫ ТЭКСТ ЯК АБ’ЕКТ РЭДАКТАРСКАГА АНАЛІЗУ : рэферат дыпломнай работы / Гудава Ірына Міхайлаўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Дуброўскі А. У.Гудава, Ірына Міхайлаўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16