Logo BSU

Browsing "История (по направлениям). 2016" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 55  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Политическое и социально-экономическое положение Беларуси в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.): реферат дипломной работы / Рагиня Мария Владимировна; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Лукашевич А.М.Рагиня, Мария Владимировна
2016Станаўленне і развіццё прафесіянальна-тэхнічнай школы ў БССР у 1920-1930-я гг.: рэферат дыпломнай работы / Васільева Вераніка Пятроўна; БДУ, Гістарычны факультэт, Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу; навук. кір. Осіпава Л.А.Васільева, Вераніка Пятроўна
2016Социально-экономическое и общественно-политическое развитие Ошмянщины в 1917-1941 гг.: реферат дипломной работы / Павловская Екатерина Петровна; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Бурачонок А.В.Павловская, Екатерина Петровна
2016Формирование рынка труда и структура занятости населения Западной Беларуси (1921-1939 гг.): реферат дипломной работы / Нечипуренко Иван Сергеевич; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Кохановский А.Г.Нечипуренко, Иван Сергеевич
2016Восстановление и развитие г. Минска (1944-1950 гг.): реферат дипломной работы / Карпов Руслан Олегович; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Осипова Л.А.Карпов, Руслан Олегович
2016Лидский район в годы Великой Отечественной войны: реферат дипломной работы / Сурвило Александр Леонидович; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Хадасевич А.С.Сурвило, Александр Леонидович
2016Высшая школа в БССР (1944-1953 гг.): реферат дипломной работы / Свирид Ирина Юрьевна; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Осипова Л.А.Свирид, Ирина Юрьевна
2016Анархическое движение в России и Беларуси (1902-1918 гг.): реферат дипломной работы / Пустовитов Александр Сергеевич; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Романовский И.Ф.Пустовитов, Александр Сергеевич
2016П.М. Машеров: государственный и партийный деятель: реферат дипломной работы / Боровский Глеб Александрович Боровский; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Хадасевич А.С.Боровский, Глеб Александрович
2016Участие БССР в деятельности международных организаций (1945 ‒ середина 80-х гг. XX в.): реферат дипломной работы / Рык Роман Игоревич; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Веремейчик А.Е.Рык, Роман Игоревич
2016Фарміраванне чыноўніцкага апарату ў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.: рэферат дыпломнай работы / Лудзіч Андрэй Раманавіч; БДУ, Гістарычны факультэт, Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу; навук. кір. Каханоўскі А.Г.Лудзіч, Андрэй Раманавіч
2016Дзейнасць ЛКСМБ у 1944-1956 гг.: рэферат дыпломнай работы / Кімбар Андрэй Уладзіміравіч; БДУ, Гістарычны факультэт, Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу; навук. кір. Каханоўскі А.Г.Кімбар, Андрэй Уладзіміравіч
2016Моўная палітыка Савецкай Беларусі (1919-1928 гг.): рэферат дыпломнай работы / Рагозіна Вера Іванаўна; БДУ, Гістарычны факультэт, Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу; навук. кір. Зялінскі П.І.Рагозіна, Вера Іванаўна
2016Барацьба Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў за нацыянальную незалежнасць (1918 – 1924 гг.): рэферат дыпломнай работы / Галаўко Крысціна Васільеўна; БДУ, Гістарычны факультэт, Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу; навук. кір. Раманоўскі І.Ф.Галаўко, Крысціна Васільеўна
2016Эвалюцыя мясцовага кіравання і самакіравання Беларусі (на прыкладзе Мінска) у 1990–2001 гг.: рэферат дыпломнай работы / Кошчанка Антон Андрэевіч; БДУ, Гістарычны факультэт, Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу; навук. кір. Лукашэвіч А.М.Кошчанка, Антон Андрэевіч
2016К.Т. Мазуров – политический и государственный деятель: реферат дипломной работы / Тырсенко Роман Игоревич; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Хадасевич А.С.Тырсенко, Роман Игоревич
2016Аграрная палітыка Савецкай улады і яе ажыццяўленне ў Беларусі ў 1917-1929 гг.: рэферат дыпломнай работы / Аўласенка Сяргей Генадзьевіч; БДУ, Гістарычны факультэт, Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу; навук. кір. Зялінскі П.І.Аўласенка, Сяргей Генадзьевіч
2016Православная цервковь на территории Беларуси (1953-1964 гг.): реферат дипломной работы / Ржецкая Елена Николаевна; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Карпович Н.В.Ржецкая, Елена Николаевна
2016Белорусская Христианская Демократия: создание, структура, деятельность (1917-1939 гг.): реферат дипломной работы / Потапенко Сергей Александрович; БГУ, Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени; науч. рук. Коршук В.К.Потапенко, Сергей Александрович
2016Дынаміка колькасці вернікаў уніяцкай царквы ў беларуска-літоўскіх губернях (1772-1839 гг.): рэферат дыпломнай работы / Міхаловіч Ілона Тадэвушаўна; БДУ, Гістарычны факультэт, Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу; навук. кір. Лукашэвіч А.М.Міхаловіч, Ілона Тадэвушаўна