Logo BSU

2016 : [12] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Этнанацыянальная спецыфіка беларускага канцэпту “адукацыя” ў параўнанні з польскім (паводле даных мовы) : Аннотация к магистерской диссертации / Татьяна Валентиновна Шевчик; Филологический факультет; Кафедра теоретического и славянского языкознания; научн. рук. профессор Руденко Елена НиколаевнаШевчик, Татьяна Валентиновна
2016Текстология библейских цитат в связи с проблемой атрибуции древнеславянского текста (на материале проповедей Климента Охридского) : Аннотация к магистерской диссертации / Денис Валерьевич Кравчук; Филологический факультет; Кафедра теоретического и славянского языкознания; научн. рук. профессор Кожинова Алла АндреевнаКравчук, Денис Валерьевич
2016МАСТАЦКАЯ СПЕЦЫФІКА ЗАСВАЕННЯ МІФАЛОГІІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІРЫЦЫ КАНЦА ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТ.: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Настасся Валер’еўна СМІРНОВА; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. прафесар Сінькова Л.Д.Смірнова, Настасся Валер’еўна
2016Праблема самаідэнтыфікацыі ў сучаснай беларускай аўтабіяграфічнай прозе : Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Анастасія Вячаславаўна Карнацкая; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. дацэнт Алейнік Л.В.Карнацкая, Анастасія Вячаславаўна
2016Літаратурная спадчына Гальяша Пельгрымоўскага: спецыфічная практыка эстэтычнага пазнання на мяжы эпох Рэнесансу і Барока : Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Анастасія Уладзіміраўна ДАВЫДАВА; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. доктар Некрашэвіч-Кароткая Ж.В.Давыдава, Анастасія Уладзіміраўна
2016Китайский цикл стихотворений Максима Танка в переводе на китайский язык : Аннотация к магистерской диссертации / Чжан Линь; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. профессор Рагойша В.П.Чжан, Линь
2016Поэтика сопоставления в лирике С. Есенина и Хай Цзы : Аннотация к магистерской диссертации / Фу Сюеин; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. доцент Ковалева Р.М.Фу, Сюеин
2016А. П. Чехов и Лу Синь: структурно-типологический аспект : Аннотация к магистерской диссертации / Лань Тяньи; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. Крылова С.И.Лань Тяньи
2016Барочная эпістэмалогія паэзіі Сімяона Полацкага : Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЗАКРЭЎСКАЯ Данута Мікалаеўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Кароткі У. Г.Закрэўская, Данута Мікалаеўна
2016Правідэнцыйны кампанент у помніках літаратуры Беларусі ХVІ–ХVІІ стст.: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЯФІМАЎ Аляксандр Віктаравіч; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. У. Г. КароткіЯфімаў, Аляксандр Віктаравіч
2016Вобразна-сімвалічная сістэма “Жыція Еўфрасінні Полацкай” і “Жыція Клімента Охрыдскага”: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ГАНУШКІНА Бажэна Юр’еўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Казакова Таццяна ПятроўнаГанушкіна, Бажэна Юр’еўна
2016Прадмоўна-пасляслоўны комплекс кірылічных выданняў Беларусі другой паловы XVI – пачатку XVII стагоддзя: архітэктоніка і паэтыка: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЕРМАКОВІЧ Вольга Расціславаўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Жанна Вацлаваўна Некрашэвіч-КароткаяЕрмаковіч, Вольга Расціславаўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12