Logo BSU

2016. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча. Ч. 2 : [47] Collection home page

У зборнік увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам даследавання славянскіх літаратур у сусветным кантэксце, рэцэпцыі замежнай слоўнасці ў беларускай культурнай прасторы: рэальнасці і вымыслу ў мастацкім тэксце, апавядальным статэгіям і дыскурсіўным практыкам, пытанням нацыянальнай ідэнтычнасці і яе мастацкага ўвасаблення ў творах найноўшай літаратуры, нацыянальным карцінам свету ў міфалогіі і фальклоры і інш. Адрасуецца навукоўцам, выкладчыкам і студэнтам УВА, а таксама ўсім, хто цікавіцца развіццём беларускай і сусветнай літаратур.
Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча : матэрыялы ХII Міжнар. навук. канф., Мінск, 22 –24 кастр. 2015 г. У 2 ч. Ч. 2. / пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мінск: БДУ, 2016. – 370 ISBN 978-985-500-984-0 (ч.2). Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук, прафесар Т. М. Тарасава; кафедра замежнай літаратуры МДЛУ, загадчык кафедры кандыдат філалагічных навук, дацэнт Ю. В. Стулаў

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 47
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Гісторыя беларускіх перакладаў літаратуры амерыканскага рамантызмуЯнкута, Г.
2016Типологические черты переводных изданий в БССРЛабоха, Е.
2016Масавая літаратура ў сучаснай выдавецкай практыцы БеларусіЗылевіч, Дз.
2016Літаратурныя і пазалітаратурныя кампаненты і іх узаемадзеянне ў творах прадмоўна-пасляслоўнага комплексу кірылічных выданняў Беларусі эпохі БарокаЕрмаковіч, В.
2016Топос индивидуальной и коллективной библиотеки в литературе XX – XXI вековБогдевич, Е.
2016Асэнсаванне асобы і поглядаў Льва Талстога на старонках газеты «Наша ніва» (1908 – 1910 гг.)Багдановіч, І.
2016Пісьменніцкі пераклад рускай ваеннай прозы на беларускую мовуЯкавенка, Н.
2016Вялікая Айчынная вайна ў творчасці Івана Шамякіна (да 95-годдзя з дня нараджэння пісьменніка)Шамякіна, Т.
2016«Вайна пакідае ў пісьменніка рану…»: творчыя пошукі Э. Хемінгуэя і В. БыкаваТраццяк, З.
2016Военные реалии в художественной прозе: романы П. Баркер и С. АлексиевичРогачевская, М.
2016Антыгераічныя матывы ў ваенных раманах Э. ПоўэлаКурыпка, М.
2016Великая Отечественная война в восприятии современных драматургов (русско-белорусский контекст)Гончарова-Грабовская, С.
2016Антрапалогія героя ў «Маластранскіх апавяданнях» Яна НэрудыРашэтнікава, Н.
2016Загадка души народа в эмигрантской поэзии Джордже Николича и Масея СеднѐваПервушина, Л.
2016Беларуская рускамоўная літаратура: праблемы азначэння і самавызначэнняПалукошка, В.
2016Национальные образы героев романов Иво АндричаНаумова, А.
2016Женские образы в системе героических образов «Песни о Нибелунгах»Лушневская, Е.
2016Фольклорный процессКовалева, Р.
2016Да пытання пра «беларускі гафманізм» Яна БаршчэўскагаКаржэўская, М.
2016Перевод стихотворения Ли Бо «Смотрю на водопад Лушань» на русский и белорусский языки: сравнительный анализЖуковец, В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 47