Logo BSU

Выпуск 10. - 2015. - 255 с. : [21] Collection home page

Logo

Навуковы зборнік «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны» прадстаўляе працы навукоўцаў гістарычнага факультэта БДУ і іншых навучальных устаноў рэспублікі. Кніга складаецца з раздзелаў: «Метадалогія даследавання», «Крыніцазнаўства», «Гістарыяграфія», «Спецыяльныя гістарычныя навукі» і інш. Асаблівая ўвага надаецца 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і 80-гадоваму юбілею заснавальніка кафедры крыніцазнаўства прафесара У. Н. Сідарцова.

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 11 ліпеня 2012 г. № 84 “Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны” ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследванняў па гістарычных навуках.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік. Выпуск 10 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск : БДУ, 2015. - 255 с.

Рэдакцыйны савет:

д-р гіст. навук, праф. У. Н. Сідарцоў (старшыня); канд. гіст. навук, дац. С. М. Ходзін (нам. старшыні); д-р гіст. навук, праф. Л. І. Бародкін; д-р гіст. навук, праф. Г. Я. Галенчанка; д-р гіст. навук, акадэмік М. П. Касцюк; канд. гіст. навук, дац. А. Г. Каханоўскі; доктар гістарычных навук прафесар С. Р. Кашчанка; д-р гіст. навук, праф. М. Ф. Піліпенка; д-р гіст. навук, праф. Ю. А. Свяцец.

Рэдакцыйная калегія:

канд. гіст. навук, дац. С. М. Ходзін (адк. рэд.); д-р гіст. навук, праф. Э. М. Савіцкі (нам. адк. рэд.); канд. гіст. навук, дац. А. М. Бяляўскі; д-р гіст. навук, праф. У. С. Кошалеў; канд. гіст. навук, дац. В. Л. Ліпніцкая; д-р гіст. навук, праф. В. І. Менькоўскі; канд. гіст. навук, дац. А. П. Салькоў; д-р гіст. навук, праф. В. А. Фядосік; канд. гіст. навук, дац. М. Ф. Шумейка; канд. гіст. навук, праф. А. А. Яноўскі

ISSN 1995-5650

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Да 80-годдзя Уладзіміра Нічыпаравіча Сідарцова-
2015Дысертацыі па гістарыяграфіі, крыніцазнаўстве і метадах гістарычнага даследавання, дакументалістыцы, дакументазнаўстве і архівазнаўстве, абароненыя ў БеларусіНазаранка, А. М.
2015Документы государственного архива Минской области как источник по истории Великой Отечественной войныМатох, В. М.
2015Эпоха Хэйан — среда становления японской летописной традицииМолчан, М. В.
2015Брачность в cтарошведской колонии в конце XVIII — начале ХХ в.Чирук, С. В.
2015Граффити алтаря Спасо-Преображенской церкви города ПолоцкаКалечиц, И. Л.
2015Выпуск в обращение новых монет во второй половине 1750-х гг. (по материалам сенатского архива)Богданов, А. А.
2015Змены ў асабовым складзе парафіяльнага духавенства Магілёўскай архідыяцэзіі пасля паўстання 1863—1864 гг. (паводле фармулярных спісаў рымска6каталіцкага духавенства)Антановіч, З. В.
2015Часопіс «наш край» як крыніца па гісторыі музейнай справы БеларусіГужалоўскі, А. А.
2015Обновленческое движение в Русской православной церкви в 1922—1941 гг.: основные направления исследованияЯнушевич, И. И.
2015Час гісторыка як інструмент: погляд гістарыёграфаСамахвалаў, Д. С.
2015Калекцыя Томаша Неваднічанскага і яе каштоўнасць для даследавання гісторыі БеларусіЛатушкін, А. М.
2015Применение Магдебургского права на белорусских землях Великого княжества Литовского и Речи ПосполитойКеллер, О. Б.
2015Источниковедение отечественной истории в Санкт-Петербургском университете: формирование традиций и новые направленияКащенко, С. Г.; Приймак, Н. И.
2015Актуальныя пытанні айчыннай гісторыі ў асвятленні ваенных падзей 1935—1945 гг.Паўлава, А. Я.
2015Война глазами историков военного времениШумейко, М. Ф.
2015Вновь портрет Скорины, или о необходимости «читать» гравюрыШутова, О. М.
2015Современный «Laterna magica» отечественной историиЛатышева, В. А.
2015Нелинейное развитие: об использовании синергетического подхода в историко-экономических исследованияхБородкин, Л. И.
2015Путь к профессионализму: из прошлого в настоящееСидорцов, В. Н.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21