Logo BSU

Browsing "Мсціслаўскі раён" by Subject

ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Баладныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Дзіцячы фальклор::забаўлянкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Рытуальна-магічная сфера фальклору::замовы ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::жарты ЭБ БГУ::Дзіцячы фальклор::калыханкі ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::веснавыя песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::жніўныя  песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::касецкія песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::купальскія песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::піліпаўскія песні ЭБ БГУ::Карагодныя песні ЭБ БГУ::Малыя жанры фальклору::выслоўі ЭБ БГУ::Малыя жанры фальклору::загадкі ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::бяседныя  песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::жартоўныя песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::любоўныя песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::прыпеўкі  ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::салдацкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::сямейна-бытавыя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::сіроцкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::турэмныя песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::удовіныя песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::элегічныя песні ЭБ БГУ::ПАЭЗІЯ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ::вясельныя  песні ЭБ БГУ::Рытуальна-магічная сфера фальклору::замовы ЭБ БГУ::Фальклорная проза::легенды