Logo BSU

Выпуск 10. - 2015. - 263 с. : [25] Collection home page

У чарговым, дзясятым выпуску навуковага зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» прадстаўлена рознабаковая тэматыка гістарычных даследаванняў. Кніга складаецца з раздзелаў: «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія. Крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання» і інш.

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02 лютага 2011 г. № 26 “Працы гістарычнага факультэта БДУ” ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследванняў па гістарычных навуках.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навуковы зборнік. Выпуск 10

/ рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2015. – 263 с.

Рэдакцыйная калегія:

доктар гістарычных навук, прафесар У. К. Коршук (адк. рэд.); доктар гістарычных навук, дацэнт А. Г. Каханоўскі (нам. адк. рэд.); кандыдат гістарычных навук, дацэнт Ю. Л. Казакоў; доктар гістарычных навук, прафесар У. С. Кошалеў; доктар гістарычных навук, прафесар В. І. Менькоўскі; доктар гістарычных навук, прафесар У. Н. Сідарцоў; доктар гістарычных навук, прафесар В. А. Фядосік; кандыдат гістарычных навук, дацэнт С. М. Ходзін; кандыдат гістарычных навук, прафесар А. А. Яноўскі

ISSN 1995-5669

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Диссертации, защищенные сотрудниками, аспирантами и докторантами исторического факультета БГУ в январе — декабре 2014 г.Меньковский, В. И.
2015Круглы стол «Сучасныя тэндэнцыі і навацыі вывучэння гісторыі Беларусі ХІХ — пачатку ХХІ ст.» (Мінск, 26 чэрвеня 2014 г.)-
2015Предназначение быть человеком. К 80-летию Владимира Константиновича КоршукаХодин, С. Н.; Кохановский, А. Г.; Кулеш, Л. Н.
2015Польская межвоенная историография об основных проблемах советско-польских отношений 1921—1932 гг.Мезга, Н. Н.
2015Беларускія землі на картах канца XVIII — пачатку XX ст.Лукашэвіч, А. М.
2015Венгерские источники о монголах и Руси XIII в.Жарко, С. Б.
2015Вывучэнне і ахова ў БССР помнікаў архітэктуры (па матэрыялах часопіса «Наш край». 1925—1930 гг.)Гужалоўскі, А. А.
2015Вывучэнне гандлёвых адносін на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. (па матэрыялах «Аглядаў губерняў») .Бурачонак, А. В.
2015О взглядах аль-Бируни на мироустройство и внешнюю политикуШахзад, Т. В.
2015Незороастрийские культы по данным АвестыМиксюк, А. С.
2015Освещение польского вопроса в белорусско-литовских губерниях на страницах журнала «Вестник Европы» (вторая половина ХIХ — начало ХХ в.) .Луферчик, Е. Г.
2015Попытки усовершенствования антирелигиозной работы партийными структурами в БССР в 1937 г.Янушевич, И. И.
2015Деятельность органов государственной безопасности по подготовке партизанского движения в Беларуси (1920-е гг. — начало 1940-х гг. )Шиманская, Н. А.
2015Аграрный вопрос белорусских национальных партий и организаций в 1917 г.Шардыко, И. В.
2015Сяляне і памешчыкі ў паслярэформеннай Беларусі (1861—1914): характар сацыякультурных адносінТокць, С. М.
2015Социальный состав земских начальников Минской, Витебской и Могилевской губерний в начале ХХ в.Страленя, А. А.
2015Истребительные батальоны в Беларуси в Великой Отечественной войне (1941—1944 гг.)Салодкая, В. М.
2015Этнічная і канфесійная прыналежнасць насельніцтва ў каталіцкіх гарадах і мястэчках Беларусі (сярэдзіна XVII—XVIII ст.) .Пруднікаў, А. А.
2015Политические воззрения и тактика представителей Трудовой народно-социалистической партии на территории Беларуси (ноябрь 1917 г. — начало 1918 г.)Мельникова, А. С.
2015Организация системы медицинского обеспечения партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны .Матусевич, Ю. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25