Logo BSU

Browsing "Дзятлаўскі раён" by Subject

ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Дзіцячы фальклор::гульні ЭБ БГУ::ДЗІЦЯЧЫ ФАЛЬКЛОР::калыханкі ЭБ БГУ::ДЗІЦЯЧЫ ФАЛЬКЛОР::лічылкі ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::валачобныя песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::вяснянкі ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::жніўныя  песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::калядныя гульнёвыя песні ЭБ БГУ::МАЛЫЯ ЖАНРЫ ФАЛЬКЛОРУ::загадкі ЭБ БГУ::МАЛЫЯ ЖАНРЫ ФАЛЬКЛОРУ::праказкі ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::бяседныя  песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::жартоўныя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::любоўныя песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::прыпеўкі  ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::рэкруцкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::сямейна-бытавыя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::сіроцкія песні ЭБ БГУ::ПАЭЗІЯ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ::вясельныя  песні ЭБ БГУ::ПАЭЗІЯ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ::хрэсьбінныя песнінная ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА:: легенды  ЭБ БГУ::Фальклорная проза::былічкі ЭБ БГУ::Фальклорная проза::вусныя апавяданні  ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА::казкі ЭБ БГУ::Фальклорная проза::каляндарна-святочная  проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::каляндарна-святочная проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::магічная  проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::сямейна-абрадавая  проза ЭБ БГУ::Эпічная паэзія::вершы