Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/122597
Title: Гісторыя навукі і тэхнікі. УД – 564/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей 1–21 03 01 «Гісторыя (па кірунках)», 1–21 03 13 «Гісторыка-архівазнаўства», 1-31 04 04 «Аэракасмічныя, радыёэлектронныя інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі», 1-31 03 07-03 «Прыкладная інфарматыка (кірунак — вэб-праграмаванне і камп’ютарны дызайн)» дзённай формы навучання.
Authors: Кахновіч, Віктар Адамавіч
Шабасава, Марына Аляксееўна
Кохнович, Виктор Адамович
Шабасова, Марина Алексеевна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Науковедение
Issue Date: 29-Dec-2014
Abstract: Дадзеная вучэбная праграма новага пакалення па дысцыпліне «Гісторыя навукі і тэхнікі» прызначана для засваення на першай ступені вышэйшай адукацыі студэнтамі, што навучаюцца ў вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь. Дысцыпліна, што прапаноўваецца, новая для Беларусі. У прапанаваным курсе ўлічана гуманітарная кампетэнцыя і запатрабаваны ў БДУ кампетэнтнасны падыход. Як вынік, быў зроблены акцэнт і пашыраныя патрабаванні да самастойнай працы студэнта, у т.л. прадугледжана засваенне агульных ведаў па дысцыпліне ў межах лекцыйнага курсу, тады як паглыбленне ведаў, з засваеннем дадатковай інфармацыі, – вынесена на практычныя заняткі. Такім чынам, у адпаведнасці з патрабаванні сучаснага мэнеджменту якасці адукацыі ў БДУ выкарыстоўваецца стратэгія узаемнага супрацоўніцтва выкладчыка і студэнта, і праграма выступае своеасаблівым «навігатарам» у засваенні ведаў, інфармацыі і набыцця практыкаарыентаваных уменняў і ведаў.
Description: Галоўнымі задачамі выкладання дысцыпліны «Гісторыя навукі і тэхнікі» з’яўляюцца: фарміраванне і развіццё ведаў па гісторыі навукі і тэхнікі ў сусветна-цывілізацыйным кантэксце; сфарміраваць базісныя веды аб галоўных перыядах у развіцці асобных навук; ведаць галоўных і асобных выбітных дзеячоў у галіне навукі і тэхнікі, а таксама тэхніка-тэхналагічныя дасягненні; валодаць уяўленнем аб сутнасці, этапнасці, дасягненнях і перспектывах НТР.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/122597
Appears in Collections:Вучэбна-метадычны комплекс "Гісторыя навукі і тэхнікі"
Гісторыя навукі і тэхнікі
Гісторыя навукі і тэхнікі
Гісторыя навукі і тэхнікі
Гісторыя навукі і тэхнікі
Кафедра истории России (архив программ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_гісторыя_навукі_і_тэхнікі_Кахновіч_2014.pdf552,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.