Logo BSU

2015. Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : [28] Collection home page

Новы зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных беларуска-польскім узаемасувязям у галіне мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі і культуры, вызначаецца актуальнасцю тэматыкі, закранае шырокае кола гуманітарных праблем і культурна-гістарычных узаемадачыненняў абодвух народаў ад старажытнасці да сучаснасці. Адметнасцю дадзенага зборніка з’яўляецца асаблівая ўвага даследчыкаў да пытанняў гістарычнага ўзаемадзеяння беларускай і польскай моў на лексікаграфічным і граматычным узроўнях; увага літаратуразнаўцаў да сучасных стасункаў у галіне драматургіі і тэатра; пашыраная цікавасць да заходнебеларускай праблематыкі; прапанаваны новыя тэарэтычныя падыходы да разумення літаратурнага працэсу на Беларусі ў ХІХ ст., а таксама новыя акцэнты ў вывучэнні спадчыны Я. Чачота, Я. Булгака, У. Караткевіча, «белавежцаў». Зборнік разлічаны на беларускіх і польскіх даследчыкаў-гуманітарыяў, беларусістаў іншых замежных краін, выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў, настаўнікаў, студэнтаў і ўсіх зацікаўленых культурна-гістарычнымі стасункамі паміж беларускім і польскім народамі, а таксама праблемамі сучаснай славістыкі ў цэлым. Рэдакцыйная калегія можа мець думку, адрозную ад думкі аўтараў.
Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зб. арт. / пад рэд. І. Э. Багдановіч. — Мінск : Кнігазбор, 2015. — 228 с. — (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 36). Рэдакцыйная калегія: І. Э. Багдановіч, М. П. Касцюк, А. І. Мальдзіс, М. Р. Прыгодзіч, В. П. Рагойша, Г. А. Цыхун Рэцэнзенты: кандыдат філалагічных навук С. М. Запрудскі; кандыдат філалагічных навук Л. Г. Кісялёва ISBN 978-985-7119-17-2

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Беларускі святар – асоба і вобраз у гістарычных перыпетыях ХХ ст. (на матэрыяле творчасці Вінцука Адважнага)Багдановіч, Ірына
2015Экфрасіс ва ўспамінах Яна Булгака “Край дзіцячых гадоў”Петухова, Маргарыта
2015Сучасныя напрамкі даследавання беларусазнаўства: расійскі вектарСнапкоўская, Святлана
2015Белорусско-польская мифология переселенческих поселков Сибири в контексте архивных разысканий (по материалам поселка Виленка Томского уезда Томской губернии)Воронцова, Эльвира; Нургалеева, Лариса
2015Заходнебеларуская літаратура: праблема сістэматызацыі і літаратуразнаўчага кантэкстуНавуменка, Павел
2015Літаратура Заходняй Беларусі ў ракурсе тэорыі поля: пастаноўка праблемыКолер, Гун-Брыт
2015Альбін Стэповіч - ад музыкі да палітыкі. Пра публіцыстычную і грамадскую дзейнасць Альбіна СтэповічаГлагоўская, Лена
2015Перавоз у Кракаў Станькаўскага музея Гутэн-Чапскіх: здрада ці подзвіг?Мальдзіс, Адам
2015Творчасць Славаміра Мрожака і беларуская драматургія канца ХХ ст.: тыпалагічныя сыходжанні вобразнай сістэмыКараткевіч, Вячаслаў
2015Literatura Białorusi na scenach polskichСівэк, Беата (Siwek, Beata)
2015Аўтатэматычнасць у паэзіі “белавежца” Уладзіміра ГайдукаТварановіч, Галіна
2015Twórczość Uładzimira Karatkieviča i jej związki z literaturą europejskąВельг, Томаш; Wielg, Tomasz
2015“Новая Сафіёўка” Я. Чачота: традыцыі і ўплывыКохан, Таццяна
2015“Польскасць” - “беларускасць” у літаратуры ХІХ ст.: стратэгіі ідэнтыфікацыі ў сучасным літаратуразнаўчым дыскурсеНекрашэвіч-Кароткая, Жанна
2015Неалагізмы і неасемантызмы ў “Беларуска-польскім слоўніку” (Słownik białorusko-polski. Warszawa, 2012): характарыстыка і асаблівасці лексікаграфічнага апісанняУласевіч, Вікторыя
2015Стылістычны статус лексем, агульных для беларускай і польскай моўСпорыш, Ганна
2015Уплыў польскай мовы на адаптацыю іншамоўных слоў у беларускай мове ў 1920-- 1930-я гадыСакун, Таццяна
2015Польскамоўныя запазычанні ў “Слоўніку беларускай мовы” І. І. НасовічаСавіцкая, Ірына
2015Метрыка ВКЛ у даследаваннях польскіх навукоўцаўНікіценка, Галіна
2015Камунікатыўна-прагматычныя характарыстыкі мовы заканадаўстваКулеш, Ганна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28