Logo BSU

Browsing "2014. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 11" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 59  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2014Ганчарнае рамяство і промысел вёскі Гарадная Столінскага раёна Брэсцкай вобласці: праблема захавання і развіццяЛабачэўская, Вольга
2014МаладыяПрыёмка, Вольга
2014«Стрэльныя» каляндарна-абрадавыя песні ў аспекце міфарытуальнай аповеднасціКавалёва, Рыма
2014Сучаснасць і фальклор у кнізе паэзіі У. Калікі «Пераплыву Дунай»Баравік, Максім
2014Фольклор и мифология в романе Иво Андрича «Мост на Дрине»Наумова, Анна
2014Новая дисциплина: неомифологияСвечникова, Елена
2014Традыцыя вырабу валёнак у Міёрскім раёне Віцебскай вобласціСахута, Яўген
2014Некаторыя думкі адносна даследавання і прапагандавання фальклорнай і міфалагічнай спадчыныДучыц, Людміла; Клімковіч, Ірына
2014Шляхам дасканалення (да пытання пра падрыхтоўку спецыялістаў па фальклоры)Рагуля, Аляксей
2014Формы кантролю ведаў на занятках па вуснай народнай творчасціВараб'ёва, Вольга
2014Да гісторыі станаўлення дзявочай альбомнай традыцыі ў БеларусіЧарнавокая, Юлія
2014Лінгваспецыфічнасць беларускай фразеалогіі ў тэарэтычным i прыкладным аспектахАрцёмава, Вольга
2014Фальклорныя калектывы Беларусі канца XX ‒ пачатку XXI стагоддзяўБаброўская, Кацярына
2014На чым пупавіну абрэжуць – такі і лёс накануюцьКенька, Міхась
2014От частного к общему: электронные культурные проекты «Текстура» и «Стол»Верина, Ульяна
2014Моделирование «национального» пространства в норвежской рекламеХоббель, Марина
2014Фалькларыстычны кампанент шматаспектнай славістычнай дзейнасці ўкраінскага паэта Міхайла Драй-ХмарыДзюкава, Эла; Кабржыцкая, Таццяна
2014Репрезентация концепта «мужчина» в сфере родства в паремиологической картине мира китайского языкаГоловня, Анастасия; Ян, Сяоянь
2014НеомифологияСвечникова, Елена
2014Трансфармацыя некаторых матываў новазапаветных апокрыфаў у народна-біблейскіх наратывах беларусаўБоганева, Алена