Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/7133
Title: Pirożnik I. I., Szczypek T., Wika S., Własow B. P. Wyspy piaszczyste w dolinie Prypeci na Polesiu Białoruskim. Wydział Geograficzny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego – WNoZUŚ, Mińsk – Sosnowiec: 50 s.
Other Titles: Пирожник И. И., Щипек Т., Вика С., Власов Б. П. Песчаные острова в долине р. Припять в Белорусском Полесье. Геофак БГУ, Факультет наук о Земле Силезского университета, Минск – Сосновец: 50 с.
Authors: Pirożnik, Iwan
Szczypek, Tadeusz
Wika, Stanisław
Własow, Borys
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Geograficzny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego
Abstract: Przedstawiono ogólną charakterystykę fizycznogeograficzną obszaru badań. Omówiono współczesną rzeżbę wyspy piaszczystej oraz fizyczne cechy budujących ją piasków, a także roślinność porastającą ten obiekt. Na podstawie datowania 14C węgielków drzewnych oraz analiz artefaktów (krzemienie obrobione przez człowieka i fragmenty ceramiki) ustalono przynajmniej 3-krotny pobyt grup ludności (paleolityczna, z przełomu er oraz średniowieczna) na tym obszarze, a także początek rozwoju górnej serii eolicznej o podłożu antropogenicznym.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/7133
Appears in Collections:НИЛ озероведения (статьи)PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.