Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53179
Title: Крыніцазнаўства. № ВД-009/р.
Other Titles: Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцяў 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па напрамках) 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) (дзённая форма)
Authors: Каун, Сергей Борисович
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 31-May-2013
Publisher: Белорусский государственный университет
Abstract: Курс “Крыніцазнаўства” прызначаны для засваення на першай ступені вышэйшай адукацыі студэнтамі, што навучаюцца па спецыяльнасцях 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па напрамках), 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства, 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках), адносіцца да цыклу агульна-прафесійных і спецыяльных дысцыплін. Мэтай курса з’яўляецца выпрацоўка цэласнай сістэмы ведаў па крыніцазнаўству гісторыі Беларусі ў цеснай сувязі з курсам айчыннай гісторыі, якая вывучаецца паралельна. Вучэбная праграма дысцыпліны “Крыніцазнаўства” распрацавана ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і метадычнымі дакументамі: Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь «Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. Спецыяльнасць 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па напрамках)» (зацверджаны Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 15.03.2010 № 35); Тыпавы вучэбны план спецыяльнасці Дакументазнаўства (па напрамках) (зацверджаны Першым намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 29.05.2008, рэгістрацыйны № Е 26-014/тып.); Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь «Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. Спецыяльнасць 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства (зацверджаны Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2008 № 50); Тыпавы вучэбны план спецыяльнасці 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства (зацверджаны Першым намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 29.05.2008, рэгістрацыйны № Е 23-024/тип); Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь «Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках)» (зацверджаны Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 07.08.2008 № 64); Тыпавы вучэбны план спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) зацверджаны Першым намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 12.06.2008, рэгістрацыйныя №№ Е 23-025/тип., Е 23-026/тип., Е 23-027/тип.; Парадак распрацоўкі і зацвярджэння вучэбных праграм і праграм практыкі для рэалізацыі зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі I ступені (зацверджаны Загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 27.05.2013 № 405). Вывучэнне курса “Крыніцазнаўства” разлічан на 80 гадзін, з іх 50 аўдыторных гадзін (32 гадзіны – лекцыі, 14 гадзін – семінары, кантрольная самастойная работа – 4 гадзіны). Па курсе прадугледжаны залік ў 4-м семестры другога курса.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53179
Appears in Collections:Кафедра источниковедения

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istoch_DO-2013.pdf180,36 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.