Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/235315
Title: Каталитические методы в современном органическом синтезе №УД-7354/уч
Other Titles: Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 80 06 Химия Профилизация: Фундаментальная и прикладная химия веществ и материалов
Authors: Гурский, Алексей Леонидович
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия
Issue Date: 2019
Abstract: Вучэбная дысцыпліна «Каталітычныя метады ў сучасным арганічным сінтэзе» распрацавана для студэнтаў II ступені вышэйшай адукацыі (магістратуры), якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-31 80 06 Хімія. Мэта дысцыпліны – сфармаваць у магістрантаў паглыбленнае ўяўленне аб актуальных накірунках і тэндэнцыях развіцця сучаснай арганічнай хіміі на базе ўніверсітэцкай хімічнай адукацыі. Задачы дысцыпліны: – даць уяўленне аб новых накірунках арганічнай хіміі з асноўным акцэнтам на каталітычныя метады сінтэза, тэарэтычных асновах гэтых накірункаў, сфармаваць поўную і ясную карціну тэндэнцый і перспектыў развіцця сучаснага арганічнага сінтэзу; – прывесці прыклады вынікаў сучасных навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў вядучых навуковых цэнтрах свету і Рэспублікі Беларусь; – сфармаваць інтэграваныя навуковыя веды, якія адлюстроўваюць сувязь паміж накірункамі арганічнай хіміі, базавыя веды па якіх склалі аснову агульнаўніверсітэцкай хімічнай адукацыі. Курс структурна падзелены на тры раздзелы, якія прысвечаны тром відам каталізу: каталізу пераходнымі металамі, каталізу арганічнымі малекуламі, а таксама фотакаталізу.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/235315
Appears in Collections:1 - 31 80 06 Химия. Магистратура

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cat-met.pdf964,77 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.