Logo BSU

2016. Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г. : да 450-годдзя выдання : [36] Collection home page

Матэрыялы круглага стала прысвечаны 450-годдзю прыняцця знакамітага помніка права Вялікага Княства Літоўскага – дзяржавы, палітыка-эканамічным цэнтрам якой былі беларускія землі. У першым раздзеле зборніка змяшчаюцца артыкулы, прысвечаныя прычынам і перадумовам прыняцця Статута, яго агульнай характарыстыцы, эвалюцыі асобных нормаў і інстытутаў, прававому становішчу насельніцтва, значэнню, ролі і месцу Статута ў гістарычным развіцці права, прававой культуры грамадства і інш. Другі раздзел прысвечаны сучасным тэарэтыка-прававым праблемным пытанням развіцця дзяржавы і права.

Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г. : да 450-годдзя выдання : матэрыялы круглага стала, 1 красавіка 2016 г., г. Мінск / БДУ, Юрыдычны фак., Каф. тэорыі і гісторыі дзяржавы і права ; рэдкал.: Т. І. Доўнар (гал. рэд.), С. А. Калінін, Л. Л. Голубева. – Мінск : БДУ, 2016. – 255 с. – Бібліягр. у канцы асобных артыкулаў.

Рэдакцыйная калегія:

Т. І. Доўнар (гал. рэд.), С. А. Калінін (намеснік гал. рэд.), Л.Л. Голубева

Рэцэнзенты:

Рашэтнікаў С.В.,загадчык кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар палітычных навук, прафесар; Юрашэвіч Н.М., загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

Деп. в БГУ 31.03.2016, №002831032016

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Прычыны рэцэпцыі замежнага права пры падрыхтоўцы Статута 1566 годаСаракавік, Іван Аляксандравіч
2016Институт лишения свободы в Статуте Великого Княжества Литовского 1566 годаСокальская, Елена Владимировна
2016Нормы Статута Великого Княжества Литовского 1566 года о копном судопроизводствеБедрий, Марьян Миронович
2016Статут Великого Княжества Литовского 1566 года сквозь призму концепта раннемодерного праваКовалёва, Светлана Григорьевна
2016Политико-правовые аспекты Статута Великого Княжества Литовского 1566 годаБибило, Валентина Николаевна
2016Пераемнасць у гістарычным развіцці крымінальнага права БеларусіДоўнар, Аляксандр Андрэевіч
2016Асаблівасці канстытуцыйнага права ў Статуце 1566 годаБічун, Вераніка Мечыславаўна
2016Некоторые особенности процессуального законодательства Беларуси в XVІ векеГолубева, Арина Игоревна
2016Устранение от наследования по Статуту Великого Княжества Литовского 1566 годаЗаика, Юрий Александрович
2016Государственные обязанности Великого Князя в Статуте ВКЛ 1566 годаСкороход, Игорь Георгиевич
2016Современные подходы к определению категории правовая культураФиронов, Анатолий Николаевич
2016Правовой статус социальных общностей в XVІ векеШахновская, Ирина Викторовна
2016Информатизационные аспекты правообразованияРубис, Иван Александрович
2016О применении принципа правового ограничения монархической власти в Статуте 1566 года и в Австрийских конституционных законах 1860 – 1861 годовПрудников, Олег Евгеньевич
2016Статут ВКЛ 1566 года ў працэсе станаўлення і развіцця прадстаўнічых інстытутаў на беларускіх земляхВалеўка, Андрэй Віктаравіч
2016Прававы статус сацыяльных груп насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага ў ХІV – першай палове ХVІ стагоддзяВішнеўскі, Аляксей Фёдаравіч
2016Нарматыўная рэгламентацыя адвакацкай дзейнасці ў Статуце Вялікага Княства Літоўскага 1566 годаГур'ева, Алена Аляксандраўна
2016Некоторые аспекты конституционных преобразований на постсоветском пространстве (на примере отдельных стран)Кондратович, Наталья Михайловна
2016Гістарычныя перадумовы фарміравання межаў прыватнага і публічнага права ў нацыянальнай прававой сістэмеВяршок, Ірына Леанідаўна
2016Историко-правовые предпосылки создания Конституционного Суда Республики Беларусь как органа специального конституционного контроляКовалевская, Юлия Ивановна; Бакун, Анна Станиславовна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36