Logo BSU

Browsing "УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 537  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1989Введение в славянскую филологиюСупрун, А.Е.
1999Гістарычная граматыка беларускай мовы: зборнік практыкаванняўАнічэнка, Уладзімір Васільевіч; Прыгодзіч, Мікалай Рыгоравіч
2000Контрольная работа № 5 по современному русскому языку для студентов филологического факультета заочного отделения специальности D 21.05.02 – «Русская филология» / БГУ, филологический факультет, кафедра русского языка; сост.: В. Л. Леонович, С. В. МахоньЛеонович, Валентина Леонидовна; Махонь, Сергей Владимирович
2000Контрольная работа № 4 по современному русскому языку для студентов филологического факультета заочного отделения специальности D 21.05.02 – «Русская филология» / БГУ, филологический факультет, кафедра русского языка; сост. В. Л. ЛеоновичЛеонович, Валентина Леонидовна
2000Контрольная работа № 2 по современному русскому языку для студентов филологического факультета заочного отделения специальности D 21.05.02 – «Русская филология» / БГУ, филологический факультет, кафедра русского языка; сост.: Ж. Э. Бычковская, С. В. МахоньБычковская, Жанна Эдуардовна; Махонь, Сергей Владимирович
2000Контрольная работа № 3 по современному русскому языку для студентов филологического факультета заочного отделения специальности D 21.05.02 – «Русская филология» / БГУ, филологический факультет, кафедра русского языка; сост.: Ж. Э. Бычковская, В. Л. ЛеоновичБычковская, Жанна Эдуардовна; Леонович, Валентина Леонидовна
2001Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. XIX ст.: Дапаможнік для студэнтаў філал. спец. вышэйш. навуч. устаноў. – Мн.: БДУ, 2001. – 171 с.Хаўстовіч, Мікола Валянцінавіч
2002Русские говоры БеларусиСаникович, В. А.
2002ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫКГарник, А. В.; Наливайко, Г. Р.; Шевченко, Г. И.
2002История и диалектология русского языкаЯнович, Е. И.; Мощенская, Л. Г.; Саникович, В. А.
2002БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ХХ СТ. У ЕЎРАПЕЙСКІМ ЛІТАРАТУРНЫМ КАНТЭКСЦЕЛявонава, Е. А.
2003Сінтаксіс : Тэарэтычны курс:Вучэб. дап. для студ. ВНУ па спец. "Беларуская мова i лiтаратура" / Т.Р.Рамза; Пад агульн. рэд. А.Я.Мiхневiча . - Мн. : БДУ , 2003. - 202с.Рамза, Таццяна Расціславаўна
2003Контрольная работа по исторической грамматике русского языка для студентов филологического факультета заочного отделения специальности D 21.05.02 – «Русская филология» / БГУ, филологический факультет, кафедра русского языка; авт.-сост. В. Е. КвачекКвачек, Валентин Ефимович
2003СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПИСАТЕЛИ-ПОЧВЕННИКИ 60 — 90-х гг. ХХ ВЕКАГорбачев, А. Ю.
2003Беларускі фальклор: курс лекцыйКазакова, Ірына Валер'еўна
2003Нарысы гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя / І. М. Запрудскі. – Мн., 2003. – 138 с.Запрудскі, Ігар Мікалаевіч
2004Гістарычная марфалогія беларускай мовы ў табліцах і схемахЦіванова, Галіна Кузьмінічна
2004Сербская літаратура: Анталогія тэкстаў = Српска књижевност: Антологиjа текстова: Вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. У V кн. Кн. ІІІ / Склад. І. А. Чарота. – Мн.: БДУ, 2004. – 131 с.Чарота, Іван Аляксеевіч
2004Русская диалектология : контрольные работы для студентов филологического факультета заочного отделения специальности D 21.05.02 – «Русская филология» / БГУ, филологический факультет, кафедра русского языка; авт.-сост. В. А. СаниковичСаникович, Валентина Александровна
2004Русская диалектология : методические рекомендации к контрольным работам по русской диалектологии / БГУ, филологический факультет, кафедра русского языка; авт.-сост. В. А. СаниковичСаникович, Валентина Александровна