Logo BSU

Выпуск 2. - 2007. - 302 с. : [44] Главная страница коллекции Статистика

Logo

У другім выпуску "Прац гістарычнага факультэта БДУ" (першы выпуск выйшаў з друку ў 2006 г.) прадстаўлена разнастайная тэматыка гістарычных даследаванняў у рубрыках "Айчынная гісторыя", "Хроніка жыцця факультэта", "Меркаванні", "Рэцэнзіі", "Абарона дысертацый".

Зборнік прызначаны для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў гуманітарных спецыяльнасцей, усіх, каго цікавіць развіццё гістарычнай навукі ў Беларусі

Працы гістарычнага факультэта БДУ. Выпуск 2.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 2 / рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2007. — 302 с.

ISBN 978-985-700-8.

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 44
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2007Імёны ў летапісе Беларускага універсітэтаЯноўскі, Алег Антонавіч; Яновский, Олег Антонович
2007Указ 17 красавіка 1905 г. “Аб замацаванні пачаткаў верацярпімасці” ў сучаснай гістарычнай традыцыіЯноўская, В. В.
2007Главные центры паломничеств христиан Запада в период СредневековьяШупляк, С. П.
2007Основные направления реформирования системы социального страхования США в 90-е гг. ХХ в.Шумский, Игорь Иванович
2007Пытанне уніі ў стасунках Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства ў пачатку XVI ст.Шніп, М. А.
2007Расійскае біблейскае таварыства на Гродзеншчыне. Да гісторыі канфесійнай палітыкі царызмуШвед, В. В.
2007Об исторических уроках становления бизнеса в БеларусиЧуешов, В. И.
2007Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) и ГродненщинаЧерепица, В. Н.
2007Да пытання аб этнічнай ідэнтычнасці М. Баброўскага і І. ДаніловічаЦерашковіч, П. У.
2007Политика царского правительства на Беларуси (1772-1860 гг.): историография проблемыФилатова, Е. Н.
2007Некаторыя асаблівасці жыцця яўрэяў у Беларусі пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.Сяменчык, М. Я.
2007Фарміраванне кнігавыдавецкай сістэмы ў БССР на працягу 1920 — 1930 гг.Сумко, А. В.
2007Навуковая спадчына А. П. ІгнаценкіСосна, Уладзімір Аркадзьевіч; Сосно, Владимир Аркадьевич
2007Стипендиальное обеспечение студенчества вузов Беларуси в 1920-е гг.Соколов, М. Н.
2007Современные политические партии Беларуси: генезис, динамика развития, проблемыРомановский, Иван Федорович
2007Праблемы гістарыяграфіі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх земляхНарэйка, Т. І.
2007Крыніцы этналагічнай навукіНавагродскі, Тадэвуш Антонавіч; Новогродский, Тадеуш Антонович
2007Диссертации, защищенные сотрудниками исторического факультета БГУ в 2005 г.Меньковский, Вячеслав Иванович
2007ОБСЕ — Европейский механизм защиты прав меньшинствМедяник, Владимир Ильич
2007Радзінны рытуал у беларускай традыцыі: структура і мэтыМахоўская, І. С.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 44