Logo BSU

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
28-Nov-2018Гісторыя Беларусі ад старажытнасці да канца XIV ст. : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)», напрамак спецыяльнасці 1-21 03 01-01 «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)» / У. А. Падалінскі ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. – Мінск : БДУ, 2018. – 55 с. – Бібліягр.: с. 52–55.Падалінскі, Уладзімір Аляксеевіч
21-Dec-2018Архивы зарубежных стран : электронный учебно-методический комплекс для специальности: 1-21 03 01 Историко-архивоведение / К. И. Козак ; БГУ, Исторический фак., Каф. источниковедения. – Минск : БГУ, 2018. – 83 с. – Библиогр.: с. 81–83.Козак, Кузьма Иванович
26-Dec-2018Основы музееведения : электронный учебно-методический комплекс для специальности: 1-23 01 13 Историко-архивоведение / А. Д. Якубинская ; БГУ, Исторический фак., Каф. этнологии, музеологии и истории искусств. – Минск : БГУ, 2018. – 70 с. : табл. – Библиогр.: с. 69–70.Якубинская, Алеся Дмитриевна
2018История Нового времени : учеб.-метод. комплекс / П. Г. КосмачКосмач, Павел Геннадьевич
17-Sep-2018История южных и западных славян : электронный учебно-методический комплекс для студентов ист. фак. специальности 1-21 03 01 «История (по направлениям)». В 4 ч. Ч. 3. История южных славян с древнейших времен до 1914 г. / С. С. Александрович ; БГУ, Исторический фак., Каф. истории южных и западных славян. – Минск : БГУ, 2018. – 178 с. – Библиогр.: с. 178Александрович, Сергей Сергеевич
5-Oct-2018Эвалюцыя парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага ў XIV–XVIII стст. : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)», напрамак спецыяльнасці 1-21 03 01-01 «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)» / У. А. Падалінскі ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. – Мінск : БДУ, 2018. – 48 с. – Бібліягр.: с. 45–48.Падалінскі, Уладзімір Аляксеевіч
4-Jun-2019Гісторыя Беларусі : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па накірунках)» / А. Ул. Любы ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. – Мінск : БДУ, 2019. – 40 с. – Бібліягр.: с. 38–40Любы, Андрэй Уладзіміравіч
4-Jun-2019Гісторыя Беларусі : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-26 02 04 «Дакументазнаўства (па напрамкам)» / А. Ул. Любы ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. – Мінск : БДУ, 2019. – 40 с. – Бібліягр.: с. 38–40Любы, Андрэй Уладзіміравіч
4-Jun-2019Гісторыя Беларусі : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства (па напрамках)» / А. Ул. Любы ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. – Мінск : БДУ, 2019. – 40 с. – Бібліягр.: с. 38–40.Любы, Андрэй Уладзіміравіч
9-Oct-2019Гісторыя Беларусі : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства (па накірунках)» / Г. С. Хадасевіч ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі новага і навейшага часу. – Мінск : БДУ, 2019. – 255 с. – Библиогр.: с. 250–253.Хадасевіч, Ганна Сяргееўна