Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/57797
Title: Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту № УД-S-175/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10-02 “Літаратурная работа (рэдагаванне)”
Authors: Іўчанкаў, Віктар Іванавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 26-Dec-2013
Abstract: Выкладанне дысцыпліны “Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту” забяспечвае асэнсаванне студэнтамі моўнай арганізацыі журналісцкага твора з гледжання інтра- і экстралінгвістычнай сутнасці і магчымасцей яго літаратурнай апрацоўкі. Вывучэнне дысцыпліны дазваляе ажыццявіць прынцып узаемазвязанасці і ўзаемаабумоўленасці працы над тэкстам, калі стваральнік публіцыстычнага твора выступае ў дзвюх ролях – і рэдактара, і журналіста. Тэарэтычны матэрыял згрупаваны па шасці асноўных блоках, у якіх падаюцца агульныя і прыватныя характарыстыкі публіцыстычнага тэксту (прызначанасць для масавай аўдыторыі, аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярнасць, дубліраванне і валентнасць зместу, калектыўнае аўтарства, інтэртэкстуальнасць), практычны матэрыял базуецца на разглядзе журналісцкіх (у тым ліку ўласных) матэрыялаў і аналізе класічных твораў. Мэта курса – вывучэнне публіцыстычнага тэксту як дыскурсу – складанай камунікатыўнай з’явы, своеасаблівай іерархіі ведаў, “фрагмента жыццёвай прасторы”, адлюстраванага ў тэксце.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/57797
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛІНГВІСТЫКА ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ РАБОЧАЯoc.pdf298,33 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.