Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/56168
Title: Рэдактар-перакладчык № УД-S-140
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне)
Authors: Жаўняровіч, Пятро Пятровіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 18-Sep-2013
Abstract: Курс па профілі “Рэдактар-перакладчык” працягвае курс “Методыка літаратурнага рэдагавання”, які вывучаўся ў 5–7 семестрах студэнтамі спецыяльнасці “Літаратурная работа” факультэта журналістыкі і ўваходзіць у цыкл агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін. Вывучэнне курса па профілі адбываецца з прыцягненнем элементаў камунікатыўнага аналізу і падмацоўваецца функцыянальным падыходам да тэкстаў розных стыляў літаратурнай мовы. Гэта садзейнічае ўсвядомленаму падыходу да рэдактарскага аналізу і рэдактарскай праўкі перакладнога тэксту і дазваляе ў выніку атрымліваць якасныя друкаваныя матэрыялы. Падрыхтоўка спецыялістаў-рэдактараў з універсітэцкай адукацыяй прадугледжвае фарміраванне рэдактарскай кампетэнцыі, арыентаванай на ўніверсальныя адносіны да аўтарскага тэксту. Выяўленне ў ім індывідуальных стылістычных перакладчыцкіх аспектаў, уменне правесці аналіз эквівалентнасці тэксту патрабуюць ад рэдактара грунтоўнай падрыхтоўкі па многіх напрамках журналісцкай і рэдактарскай адукацыі. Мэтай курса па профілі “Рэдактар-перакладчык” з’яўляецца прафесійна арыентаванае засваенне агульнай методыкі працы рэдактара над тэкстам перакладнога літаратурнага твора
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56168
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рэдактар-перакладчык - вуч. пр. (рабочы варыянт).pdf258,66 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.