Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55544
Title: Гісторыя Беларусі. № УД-748_/р.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”; 1-21 05 02 “Руская філалогія”; 1-21 05 04 “Славянская філалогія” 1-21 05 05 “Класічная філалогія” (дзённае аддзяленне)
Authors: Варонін, Васіль Аляксеевіч
Падалінскі, Уладзімір Аляксеевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 8-Jul-2013
Abstract: Мэта вывучэння курса "Гісторыя Беларусі" заключаецца ў набыцці студэнтамі ведаў аб асноўных этапах, з’явах і падзеях і імёнах айчыннай гісторыі; разуменні яе месца ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў; у дакладным уяўленні імі ўзаемапранікненняў і ўзаемаўплываў народаў, што адбываліся на сумежжы цывілізацый Захаду і Усходу; у фарміраванні творчай і гарманічнай, з навукова-гуманістычным светапоглядам, сацыяльна завостранай асобы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55544
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков (архив программ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VaroninPadalinski_HB_fil_1k_2013.doc217,5 kBMicrosoft WordView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.